ZŠ – OD 12.4.2021 PROVOZ PRO DĚTI RODIČŮ VYBRANÝCH PROFESÍ

 

 Provoz školní družiny pro děti na DISTANČNÍ VÝUCE od  12. 4. 2021

 • Dětem, jejichž rodiče jsou zaměstnanci kritické infrastruktury a dalších určených profesí, a které jsou žáky 1. stupně základní školy a vztahuje se na ně rotační výuka , je umožněna celodenní osobní přítomnost ve školní družině, a to v týdnech, ve kterých v jejich třídě probíhá distanční výuka.
 • Děti IZS = rodiče těchto vybraných profesí:
  • zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb,
  • pedagogičtí pracovníci, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá, nebo pedagogičtí pracovníci školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy,
  • zaměstnanci bezpečnostních sborů,
  • příslušníci ozbrojených sil,
  • zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,
  • zaměstnanci uvedení v 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
  • zaměstnanci Úřadu práce České republiky,
  • zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,
  • zaměstnanci Finanční správy České
 • Příslušnost k vybraným profesím zákonný zástupce doloží škole potvrzením zaměstnavatele.
 • Před umístěním dítěte do tohoto programu školní družiny, prosím, kontaktujte s předstihem můj e-mail: bujnoskova@5zsfm.cz nebo telefon: 736 200 952  ( PO – PÁ od 6:00 – 18:00h., víkend od 9:00 – 18:00h.)
 • Při vstupu do budovy budou děti testovány.
 • Možnost využít ŠD je časovém intervalu 6:00 – 16:30h.
 • Dopoledne budou děti ve spojení se svou třídou a odpoledne bude probíhat program klasický pro školní družinu.
 • Zákonným zástupcům žáků nebude umožněn vstup do budovy.

 

 

Pro více informací neváhejte kontaktovat:

tel.: 736  200 952 ( PO – PÁ od 6 – 20 h., SO a NE od 10 – 20 h.)

nebo e-mail: jirina.bujnoskova@5zsfm.cz

Děkujeme a přejeme všem pevné zdraví.

Za kolektiv zaměstnanců

 

Jiřina Bujnošková

vedoucí vychovatelka