3.B – NAŠE ŠKOLA – NAŠE TŘÍDA projekt

Začátek školního roku jsme si zpříjemnili třídním projektem. Pracovali jsme ve skupinách na stanovištích, zopakovali jsme si povolání, která se ve škole vyskytují, utřídili jsme si školní potřeby a vyrobili krásná sluníčka na nástěnku.