I. stupeň

Mgr. Blatoňová Šárka učitelka I. stupeň 555 531 654 sarka.blatonova@5zsfm.cz
Bortlíčková Renata asistentka pedagoga 555 531 669 renata.bortlickova@5zsfm.cz
Mgr. Buchtová Pavlína učitelka I. stupeň 555 531 654 pavlina.buchtova@5zsfm.cz
Mgr. Dittrichová Tereza asistentka pedagoga 555 531 657 tereza.dittrichova@5zsfm.cz
Mgr. Dvorská Jana učitelka I. stupeň 555 531 654 jana.dvorska@5zsfm.cz
Mgr. Chlebková Michaela asistentka pedagoga 555 531 658 michaela.chlebkova@5zsfm.cz
Mgr. Kavečková Jarmila učitelka I. stupeň 555 531 661 jarmila.kaveckova@5zsfm.cz
Mgr. Kmošťáková Vladimíra učitelka I. stupeň 555 531 657 vladimira.kmostakova@5zsfm
Koloničná Marcela asistentka pedagoga 555 531 654 marcela.kolonicna@5zsfm.cz
Mgr. Krajčová Tatiana učitelka I. stupeň 555 531 658 tatiana.krajcova@5zsfm.cz
Mgr. Kulovaná Markéta učitelka I. stupeň 555 531 657 marketa.kulovana@5zsfm.cz
Mgr. Marková Irena učitelka I. stupeň 555 531 654 irena.markova@5zsfm.cz
Mičulková Karla Dis. školní asistent 555 531 669 karla.miculkova@5zsfm.cz
Mgr. Minksová Romana učitelka I. stupeň 555 531 657 romana.minksova@5zsfm.cz
Nešetřilová Žaneta asistentka pedagoga 555 531 654 zaneta.nesetrilova@5zsfm.cz
Mgr. Nyklová Andrea učitelka I. stupeň 555 531 656 andrea.nyklova@5zsfm.cz
Mgr. Odvářková Šárka učitelka I. stupeň 555 531 661 sarka.odvarkova@5zsfm.cz
Mgr. Ondračková Jana učitelka I. stupeň 555 531 656 jana.ondrackova@5zsfm.cz
Mgr. Pokludová Jana učitelka I. stupeň 555 531 656 jana.pokludova@5zsfm.cz
Mgr. Rusinková Jitka učitelka I. stupeň 555 531 661 jitka.rusinkova@5zsfm.cz
Střelcová Naděžda učitelka I. stupeň 555 531 654 nadezda.baranova@5zsfm.cz
Mgr. Šopková Eva učitelka I. stupeň 555 531 658 eva.sopkova@5zsfm.cz
Mgr. Šťotková Denisa zástupkyně ředitele I.stupeň 555 531 655 denisa.stotkova@5zsfm.cz
Vaňková Lucie asistentka pedagoga 555 531 656 lucie.vankova@5zsfm.cz
Mgr. Veselková Marcela učitelka I. stupeň 555 531 654 marcela.veselkova@5zsfm.cz
Vizičkanič Jarmila asistentka pedagoga 555 531 658 jarmila.vizickanic@5zsfm.cz