I. stupeň

Baranová Naděžda učitelka I. stupeň 555 531 658 nadezda.baranova@5zsfm.cz
Mgr. Blatoňová Šárka učitelka I. stupeň 555 531 654 sarka.blatonova@5zsfm.cz
Bortlíčková Renata asistentka pedagoga 555 531 654 renata.bortlickova@5zsfm.cz
Mgr. Buchtová Pavlína učitelka I. stupeň 555 531 654 pavlina.buchtova@5zsfm.cz
Mgr. Doudová Ilona učitelka I. stupeň 555 531 657 ilona.doudova@5zsfm.cz
Mgr. Dvorská Jana učitelka I. stupeň 555 531 654 jana.dvorska@5zsfm.cz
Mgr. Chlebková Michaela asistentka pedagoga 555 531 658 michaela.chlebkova@5zsfm.cz
Mgr. Kavečková Jarmila učitelka I. stupeň 555 531 661 jarmila.kaveckova@5zsfm.cz
Mgr. Klimková Svobodová Lenka učitelka I. stupeň 555 531 654 lenka.klimkova@5zsfm.cz
Mgr. Krajčová Taťána učitelka I. stupeň 555 531 658 tana.krajcova@5zsfm.cz
Mgr. Kulovaná Markéta učitelka I. stupeň 555 531 657 marketa.kulovana@5zsfm.cz
Majerová Lenka asistentka pedagoga 555 531 658 lenka.majerova@5zsfm.cz
Mgr. Marková Irena učitelka I. stupeň 555 531 654 irena.markova@5zsfm.cz
Mgr. Minksová Romana učitelka I. stupeň 555 531 657 romana.minksova@5zsfm.cz
Mgr. Nyklová Andrea učitelka I. stupeň 555 531 656 andrea.nyklova@5zsfm.cz
Mgr. Odvářková Šárka učitelka I. stupeň 555 531 661 sarka.odvarkova@5zsfm.cz
Mgr. Ondračková Jana učitelka I. stupeň 555 531 656 jana.ondrackova@5zsfm.cz
Mgr. Pokludová Jana učitelka I. stupeň 555 531 656 jana.pokludcova@5zsfm.cz
Mgr. Rusinková Jitka učitelka I. stupeň 555 531 661 jitka.rusinkova@5zsfm.cz
Ing. Skotnicová Edita asistent pedagoga 555 531 658 edita.skotnicova@5zsfm.cz
Mgr. Šopková Eva učitelka I. stupeň 555 531 658 eva.sopkova@5zsfm.cz
Mgr. Šťotková Denisa zástupkyně ředitele I.stupeň 555 531 655 denisa.stotkova@5zsfm.cz
Mgr. et Mgr. Šťotková Petra učitelka I. stupeň 555 531 656 petra.stotkova@5zsfm.cz
Mgr. Verlíková Lenka učitelka I. stupeň 555 531 656 lenka.verlikova@5zsfm.cz
Mgr. Veselková Marcela učitelka I. stupeň 555 531 654 marcela.veselkova@5zsfm.cz