Úřední deska

Výsledky zápisu do 1.tříd pro šk. rok 2018/2019 –  reg. č.

 

–      Schválené rozpočty – http://www.frydekmistek.cz/cz/o-meste/rozpocet-a-finance/prispevkove-organizace-zrizene-statutarnim-mestem-frydek-mistek/rozpocet/rok-2018/

 

–      Střednědobé výhledy rozpočtu – http://www.frydekmistek.cz/cz/o-meste/rozpocet-a-finance/prispevkove-organizace-zrizene-statutarnim-mestem-frydek-mistek/strednedoby-vyhled-rozpoctu/rok-2019-2020/

 

rozpočet rok 2018

 

střednědlouhý výhled 2019-2020

 

 

……………………………………………………………………………………………………

 

Zveřejnění návrhu rozpočtu na r. 2018 a střednědobého výhledu rozpočtu na l. 2019-2020 jednotlivých PO

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli,

na úřední desce města http://www.frydekmistek.cz/cz/obcan/uredni-deska/ a na webových stránkách města http://www.frydekmistek.cz/cz/o-meste/rozpocet-a-finance/prispevkove-organizace-zrizene-statutarnim-mestem-frydek-mistek/rozpocet/rok-2018/ (návrh rozpočtu na r. 2018) a http://www.frydekmistek.cz/cz/o-meste/rozpocet-a-finance/prispevkove-organizace-zrizene-statutarnim-mestem-frydek-mistek/strednedoby-vyhled-rozpoctu/rok-2019-2020/ (střednědobý výhled rozpočtu na l. 2019-2020) jsou zveřejněny návrhy rozpočtu na r. 2018 a střednědobé výhledy rozpočtu na l. 2019-2020 jednotlivých příspěvkových organizací zřízených statutárním městem Frýdek-Místek.

Dle Zásad řízení příspěvkových organizací jsou v rámci postupu při schvalování rozpočtu i střednědobého výhledu rozpočtu PO jednotlivé příspěvkové organizace povinny zveřejnit na svých webových stránkách odkaz na webové stránky města, kde jsou tyto návrhy rozpočtu i návrhy střednědobého výhledu rozpočtu zveřejněny, proto žádáme o zveřejnění výše uvedených odkazů a to ode dneška, tj. 27. 11. 2017 (dle Harmonogramu schválení rozpočtu PO…).

Hezký den přeje

Milena Čajánková

referent Odboru ŠKMaT

 

Výroční zprávy

 

Pro média a partnery

  LOGO V PLNÉ KVALITĚ KE STAŽENÍ ZDE

 

Ostatní

 

 

  • Oznámení o sloučení škol na ulici El. Krásnohorské

    Zastupitelstvo města Frýdku-Místku rozhodlo na 3. zasedání dne 7. 3. 2011 usnesením č. IX/9a o sloučení příspěvkových organizací Základní škola a mateřská škola Frýdek-Místek, El. Krásnohorské 2254 a Základní škola Frýdek-Místek, El. Krásnohorské 139, s účinností od 1. 1. 2012.

    Přejímající organizací se stane Základní škola a mateřská škola Frýdek-Místek, El. Krásnohorské 2254. Sloučením zanikne organizace Základní škola Frýdek-Místek, El. Krásnohorské 139. Všechen majetek, práva a závazky organizace Základní škola Frýdek-Místek, El. Krásnohorské 139 přejdou dnem sloučení na přejímající organizaci Základní škola a mateřská škola Frýdek-Místek, El. Krásnohorské 2254.
    autor: Bc. Taťána Morysová – odbor školství, Magistrát města Frýdku-Místku