Úřední deska

VÝSLEDKY ZÁPISU DO 1.tříd PRO ŠK. ROK 2021/2022

 

Zveřejnění návrhu rozpočtu na r. 2021 a střednědobého výhledu rozpočtu na l. 2022-2023 jednotlivých PO

Na úřední desce města Úřední deska | Magistrát | Oficiální stránky statutárního města Frýdek-Místek! (frydekmistek.cz) a  na webových stránkách města Rok 2021 | Rozpočet | Příspěvkové organizace zřízené statutárním městem Frýdek-Místek | Rozpočet a finance | Magistrát | Oficiální stránky statutárního města Frýdek-Místek! (frydekmistek.cz) (návrh rozpočtu na r. 2021) a Rok 2022 – 2023 | Střednědobý výhled rozpočtu | Příspěvkové organizace zřízené statutárním městem Frýdek-Místek | Rozpočet a finance | Magistrát | Oficiální stránky statutárního města Frýdek-Místek! (frydekmistek.cz) (návrh střednědobý výhled rozpočtu na l. 2022 – 2023) jsou zveřejněny návrhy rozpočtu na r. 2021 a střednědobé výhledy rozpočtu na l. 2022-2023 jednotlivých příspěvkových organizací zřízených statutárním městem Frýdek-Místek.

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

Schválené rozpočty – https://www.frydekmistek.cz/cz/magistrat/rozpocet-a-finance/prispevkove-organizace-zrizene-statutarnim-mestem-frydek-mistek/rozpocet/rok-2020/

 

Schválené střednědobé výhledy rozpočtu – https://www.frydekmistek.cz/cz/magistrat/rozpocet-a-finance/prispevkove-organizace-zrizene-statutarnim-mestem-frydek-mistek/strednedoby-vyhled-rozpoctu/rok-2021-2022/

Schválený rozpočet 2019

Střednědobý výhled rozpočtu na l. 2020-2021

Zveřejnění návrhu rozpočtu na r. 2020 a střednědobého výhledu rozpočtu na l. 2021-2022 jednotlivých PO

 

Na úřední desce města http://www.frydekmistek.cz/cz/obcan/uredni-deska/ a na webových stránkách města https://www.frydekmistek.cz/cz/o-meste/rozpocet-a-finance/prispevkove-organizace-zrizene-statutarnim-mestem-frydek-mistek/rozpocet/rok-2020/ (návrh rozpočtu na r. 2020) a https://www.frydekmistek.cz/cz/o-meste/rozpocet-a-finance/prispevkove-organizace-zrizene-statutarnim-mestem-frydek-mistek/strednedoby-vyhled-rozpoctu/rok-2021-2022/ (návrh střednědobý výhled rozpočtu na l. 2021 – 2022) jsou zveřejněny návrhy rozpočtu na r. 2020 a střednědobé výhledy rozpočtu na l. 2021-2022 jednotlivých příspěvkových organizací zřízených statutárním městem Frýdek-Místek.

 

 

 

Výroční zprávy

 

Pro média a partnery

  LOGO V PLNÉ KVALITĚ KE STAŽENÍ ZDE

 

Ostatní

 

  • Oznámení o sloučení škol na ulici El. Krásnohorské

    Zastupitelstvo města Frýdku-Místku rozhodlo na 3. zasedání dne 7. 3. 2011 usnesením č. IX/9a o sloučení příspěvkových organizací Základní škola a mateřská škola Frýdek-Místek, El. Krásnohorské 2254 a Základní škola Frýdek-Místek, El. Krásnohorské 139, s účinností od 1. 1. 2012.

    Přejímající organizací se stane Základní škola a mateřská škola Frýdek-Místek, El. Krásnohorské 2254. Sloučením zanikne organizace Základní škola Frýdek-Místek, El. Krásnohorské 139. Všechen majetek, práva a závazky organizace Základní škola Frýdek-Místek, El. Krásnohorské 139 přejdou dnem sloučení na přejímající organizaci Základní škola a mateřská škola Frýdek-Místek, El. Krásnohorské 2254.
    autor: Bc. Taťána Morysová – odbor školství, Magistrát města Frýdku-Místku