Úřední deska

Anonymizované výsledky zápisu (ZŠ)

 

Výzva k podání nabídek

Název veřejné zakázky: Dodávka tabletů PDP NPO

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK – DODÁVKA TABLETŮ PDP NPO

ZVEŘEJNĚNÍ NÁVRHU ROZPOČTU

 

 

Výroční zprávy

 

Pro média a partnery

  LOGO V PLNÉ KVALITĚ KE STAŽENÍ ZDE

 

Ostatní

  • Oznámení o rozdělení příspěvkové organizace

Vážení rodiče, zákonní zástupci,
dovolte, abych vás informoval o změnách v naší organizaci od příštího kalendářního roku.
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku na svém 16. zasedání

rozhodlo

o rozdělení příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Frýdek-Místek, El. Krásnohorské 2254, se sídlem El. Krásnohorské 2254, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek, IČO 68157797 s tím, že výkon činnosti mateřské školy včetně její školní jídelny bude převeden pod příspěvkovou organizaci Mateřská škola Mateřídouška, Frýdek-Místek, J. Božana 3141, se sídlem J. Božana 3141, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek, IČO 60046091, s účinností od 1. 1. 2022.

Činnost mateřské školy Lískovecká by tímto rozhodnutím neměla být dotčena.

S přáním příjemného dne
Mgr. Martin Macháč, ředitel školy

 

  • Oznámení o sloučení škol na ulici El. Krásnohorské

    Zastupitelstvo města Frýdku-Místku rozhodlo na 3. zasedání dne 7. 3. 2011 usnesením č. IX/9a o sloučení příspěvkových organizací Základní škola a mateřská škola Frýdek-Místek, El. Krásnohorské 2254 a Základní škola Frýdek-Místek, El. Krásnohorské 139, s účinností od 1. 1. 2012.

    Přejímající organizací se stane Základní škola a mateřská škola Frýdek-Místek, El. Krásnohorské 2254. Sloučením zanikne organizace Základní škola Frýdek-Místek, El. Krásnohorské 139. Všechen majetek, práva a závazky organizace Základní škola Frýdek-Místek, El. Krásnohorské 139 přejdou dnem sloučení na přejímající organizaci Základní škola a mateřská škola Frýdek-Místek, El. Krásnohorské 2254.
    autor: Bc. Taťána Morysová – odbor školství, Magistrát města Frýdku-Místku