Novinky pro U nás v ŠD

Vážení rodiče, od zítřejšího dne mohou vaše děti navštěvovat nejen školu, ale také školní družinu. Zde uvádím pár bodů, které se provozu družiny týkají. Podrobné informace ohledně provozu školy a družiny jste obdrželi od pana ředitele. Pro upřesnění zasílám informace k družině. Provoz školní družiny pro děti na PREZENČNÍ VÝUCE od... » pokračovat

Rodiče dětí 1. a 2. tříd přihlášených do školní družiny v tomto školním roce byli vyzváni k úhradě úplaty za školní družinu pro 2. pololetí šk. roku 2020/2021. Platba musí být na účtu školy do 20.2.2021. Podklady mají děti nalepené v notýsku a odeslány na BAKALÁŘE.    1.3. – 5.3. 2021 JARNÍ... » pokračovat

Milí rodiče, úvodem bych se chtěla omluvit za neustálé změny v provozu školní družiny a požadavky na vyplňování dotazníků. Pro všechny je tato situace náročná. Nerada vás takto obtěžuji. Spousta dětí je však do družiny řádně přihlášena, ale v této situaci rodiče nemají o jejich docházku do družiny zájem. Proto bylo možné... » pokračovat

TAKÉ ZAČÁTEK KALENDÁŘNÍHO ROKU PŘINÁŠÍ ZMĚNY… Prosím, důkladně si přečtěte novinky týkající se provozu školní družiny. Opět jsem určenou školou pro děti rodičů kritické infrastruktury. Informace k této skupině dětí naleznete pod odkazem zde. Dále již informace, které se týkají výhradně dětí 1. a 2. tříd naší školy: POZOR, BEZ ROUŠEK TO... » pokračovat

Milé děti, vážení rodiče, letošní školní rok je u konce a nutno říci, že byl víc než netradiční. Od září až do února jsme toho u nás v družině na „pětce“ spoustu zažili. Měli jsme ještě tolik plánů, ale uzavření škol 11.3.2020 nám je zhatilo. Nebojte, další školní rok si vše... » pokračovat

Vážení rodiče, vzhledem k uzavření škol od 11.3.2020 a tím i zrušení provozu školní družiny ředitel školy rozhodl o prominutí úplaty za měsíce duben 2020, květen 2020 a červen 2020. Finanční částku u dětí, které školní družinu v následujícím školním roce: BUDOU navštěvovat, převedeme na úhradu úplaty za vzdělání v měsíci září 2020,... » pokračovat

Jak bylo slibováno, tak se i plnilo. Povánoční lenošení jsme hned 14.1.2020 napravili a svištěli do „JUMPU“. Den sem, den tam ….. nějaká chřipková hrůza….. pololetní prázdniny a už tady byl čas opět hopsat Tentokrát to vyšlo ke konci února 18.2.2020.  Jelikož je hopsání hodně náročné, tak stíháme doplňovat cukry, odpočíváme... » pokračovat

Také v únoru jsme se vydali na filmové představení do kina Vlast. Byli jsme velmi zvědaví, co přinesou nového PAT a MAT, protože každý z nás ví, co jsou zač. Ani tentokrát nezklamali. Hodina smíchu i lumpáren v jejich podání a pak cesta zpět do družiny.  Počasí nám přálo, jen... » pokračovat

Čtvrteční dopoledne 6.2. 2020 se na naší škole neslo v malířském duchu. Jako již každoročně jsme pořádali v prostorách školní družiny Výtvarnou soutěž městských školních družin. Ani naši soutěž bohužel neminula chřipková epidemie, kvůli níž se nemohly účastnit 4.ZŠ, 8.ZŠ a ZŠ NADĚJE. Přesto jsme přivítali celkem 38 dětí, které reprezentovaly školní... » pokračovat

Z důvodu velké nemocnosti dětí i vychovatelek se KARNEVAL 29.1.2020 RUŠÍ. O náhradním termínu budete včas informováni. DNE 29.1.2020 JE BĚŽNÝ PROVOZ ODPOLEDNÍ DRUŽINY DO 16:30h. Děkujeme za pochopení a spolupráci.