Novinky pro U nás v ŠD

V případě, že jste v karanténě, řídíte se pokyny KHS. Ty jsou nadřazeny všemu. Vážení rodiče, 22.11.2021 pondělní ranní družina a testování proběhne na budově „B“ v prostorech ranní družiny.   S platností od úterního rána 23.11.2021 bude provoz ranní školní družiny přesunut do tříd HLAVNÍ BUDOVY. Platí až do odvolání. Rozhodli jsme se děti... » pokračovat

Vážení rodiče, dne 8. 10. 2021 z důvodu konání voleb dojde ke změně v organizaci školní družiny pro 4., 5., 6. a 7. oddělení. Výše zmíněná oddělení budou tento den přemístěna do PŘÍZEMÍ HLAVNÍ BUDOVY 5. ZŠ.   Děti si tento den vyzvedávejte před hlavní budovou 5. ZŠ (stará budova). Při vyzvedávání dítěte volejte na tel. číslo 603 785 295 a... » pokračovat

Provoz školní družiny od 2.9.2021 pro děti 1. – 5.tříd: RANNÍ PROVOZ 6 – 8h na HLAVNÍ BUDOVĚ ŠKOLY AŽ DO ODVOLÁNÍ. ODPOLEDNÍ PROVOZ od 11:30 – 16:30h v odděleních dle rozpisu níže. ( Pro děti 1.tříd je provoz zajištěn po ukončení výuky.)

30.8.2021 ZÁPIS DO ŠKOLNÍ DRUŽINY pouze pro děti, které od 1.9.2021 nastoupí do 1.třídy ( možno zapsat v tento den i sourozence z jiné třídy). Všichni rodiče budoucích prvňáčků byli informováni dne 20.8.2021 na e-mail i SMS ( kontakty, které uvedli při zápisu do 1.třídy). V zaslaném e-mailu je potřeba vyplnit... » pokračovat

VELKÝ ÚSPĚCH VE VELKÉ VÝTVARNÉ SOUTĚŽI KNIHOVNY F-M Letošní účast v 6. ročníku výtvarné soutěže na téma STRÁNKA Z KUCHAŘKY byla velmi úspěšná. Ve všech třech věkových kategoriích se nám podařilo získat ocenění. I.kategorie 5 – 7 let 2. místo REBEKA PÍPOVÁ 3. místo KARIN TESARČÍKOVÁ   II. kategorie 8 – 9 let... » pokračovat

Dne 30.6.2021 bude provoz školní družiny od 6:00 – 7:45 h. a dále pak po ukončení výuky do 12:00 h. Děkujeme za pochopení, přejeme klidné léto bohaté na zážitky a šťastné návraty z cest. V září se na všechny opět bude těšit kolektiv vychovatelek.

Vážení rodiče, od zítřejšího dne mohou vaše děti navštěvovat nejen školu, ale také školní družinu. Zde uvádím pár bodů, které se provozu družiny týkají. Podrobné informace ohledně provozu školy a družiny jste obdrželi od pana ředitele. Pro upřesnění zasílám informace k družině. Provoz školní družiny pro děti na PREZENČNÍ VÝUCE od... » pokračovat

Rodiče dětí 1. a 2. tříd přihlášených do školní družiny v tomto školním roce byli vyzváni k úhradě úplaty za školní družinu pro 2. pololetí šk. roku 2020/2021. Platba musí být na účtu školy do 20.2.2021. Podklady mají děti nalepené v notýsku a odeslány na BAKALÁŘE.    1.3. – 5.3. 2021 JARNÍ... » pokračovat

Milí rodiče, úvodem bych se chtěla omluvit za neustálé změny v provozu školní družiny a požadavky na vyplňování dotazníků. Pro všechny je tato situace náročná. Nerada vás takto obtěžuji. Spousta dětí je však do družiny řádně přihlášena, ale v této situaci rodiče nemají o jejich docházku do družiny zájem. Proto bylo možné... » pokračovat

TAKÉ ZAČÁTEK KALENDÁŘNÍHO ROKU PŘINÁŠÍ ZMĚNY… Prosím, důkladně si přečtěte novinky týkající se provozu školní družiny. Opět jsem určenou školou pro děti rodičů kritické infrastruktury. Informace k této skupině dětí naleznete pod odkazem zde. Dále již informace, které se týkají výhradně dětí 1. a 2. tříd naší školy: POZOR, BEZ ROUŠEK TO... » pokračovat