ŠD = Družina

Náš společný cíl:

SPOKOJENÉ DÍTĚ S ROZZÁŘENÝMA OČIMA A ÚSMĚVEM NA TVÁŘI

 

V případě, že jste v karanténě, řídíte se pokyny KHS. Ty jsou nadřazeny všemu.

Vážení rodiče,

 • 22.11.2021 pondělní ranní družina a testování proběhne na budově „B“ v prostorech ranní družiny.  
 • S platností od úterního rána 23.11.2021 bude provoz ranní školní družiny přesunut do tříd HLAVNÍ BUDOVY. Platí až do odvolání.
 • Rozhodli jsme se děti ráno slučovat do skupin z důvodu velmi nepříznivé epidemiologické situace. Skupiny dětí ráno budou stejné, jak tomu bývá v odpoledních hodinách.
 • Od úterý 23.11.2021 bude provoz odpolední školní družiny pouze do 16 hodiny.
 • po dohodě s ředitelem školy jsou do odvolání zrušeny kroužky keramiky a country tanců ve školní družině.

Děkuji všem za spolupráci i pochopení.

Přeji vám lepší zítřky a hlavně zdraví.

Jiřina Bujnošková

vedoucí vychovatelka

 

Bakaláře sleduji nepravidelně, proto použijte ke komunikaci níže uvedené kontakty, kde jsem neustále k dispozici. Velice děkuji.

V případě potřeby jsem k dispozici na tel.: 736 200 952  nebo e-mailu: jirina.bujnoskova@5zsfm.cz  

Děkuji vám za spolupráci, trpělivost a přeji všem klidné dny plné zdraví.

S pozdravem

Jiřina Bujnošková

vedoucí vychovatelka

 

 

 

 

škola

 

 

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

DODATEK K VNITŘNÍMU ŘÁDU ŠD

SMĚRNICE PRO STANOVENÍ ÚPLATY V ŠD

KRITÉRIA PŘIJETÍ DĚTÍ DO ŠKOLNÍ DRUŽINY

ŽÁDOST O VYŘAZENÍ ŽÁKA ZE ŠD

OMLUVENKA ŠD k vytištění

 

Provoz ŠD PONDĚLÍ – PÁTEK
ranní od 6:00 do 8:00 h. (v případě děleného vyučování do 9:00 h.) 

v budově „B“ přízemí – 8. oddělení  od 6 – 7:40h. =  zvonek RANNÍ

odpolední 1.- 3. oddělení bude od 11:30h. –  16:30h. v ŠD – klubovny a studio

4.- 8. oddělení bude od 11:30h. –  16:30h. v ŠD v budově B – přízemí.

 

Platby ŠD

září – leden ( měsíc/ 250,-Kč )  = v září 1250,-Kč / I.pololetí

únor – červen ( měsíc/ 250,-Kč )  = v lednu 1250,-Kč / II.pololetí

Úhrada probíhá pouze bankovním převodem.

Podklady k platbě pro 1.pololetí získáte při zápisu do školní družiny.

Podklady k platbě pro 2.pololetí obdržíte na BAKALÁŘE ( sourozenci každý samostatně na svůj profil).

Variabilní symbol je pro obě pololetí stejný!!!

ÚPLATA ZA ŠD – SMĚRNICE PRO STANOVENÍ ÚPLATY V ŠD ( rozklikněte tento nadpis )

 

Vyzvedávání dětí ze ŠD:

1. – 3. oddělení (klubovny a studio) si zákonní zástupci budou své děti vyzvedávat boční branou v čase:

 • Od 11:30h. – 14h. a od 15h do 16:30h. použijte zvonek u dveří.

4. – 8.oddělení si zákonní zástupci budou své děti vyzvedávat u vstupních dveří budovy B – přízemí  a to následovně:

 • Od 11:30h. – 14h. použijte zvonek ODDĚLENÍ, KDE DÍTĚ DOCHÁZÍ.
 • Od 15h. – 16:30h. použijte zvonek ODDĚLENÍ, KDE DÍTĚ DOCHÁZÍ.

PRO VŠECHNA ODDĚLENÍ PLATÍ! Od 14 – 15h. SVÉ DĚTI NEVYZVEDÁVEJTE ! 

ŠD JE UZAMČENA = PROBÍHÁ ŘÍZENÁ ČINNOST!!!

Vyzvednutí možné pouze ve výjimečném případě po domluvě s vychovatelkou.

Prosíme rodiče, aby dodržovali stanovenou dobu odchodů a tím napomohli k zajištění bezpečnosti dětí a plynulému provozu naší ŠD.

 zvonky RANNÍ

 

 

 

Vážení rodiče, naší prioritou je věnovat se dětem, proto telefonní hovory omezte na minimum. Tel.číslo 603 785 295, 736 200 952  je k dispozici v době provozu ŠD. Za pochopení a spolupráci děkují vychovatelky ŠD.

 

Oddělení Umístění Vychovatelka Kontakt
1. oddělení přístavba – studio Renata RICHTÁROVÁ       555 531 666   
2. oddělení přístavba – klubovny Melanie NOVÁKOVÁ       555 531 667   
3. oddělení přístavba – klubovny Romana KONIECZNÁ       555 531 667   
4. oddělení budova B – přízemí  Irena DRABINOVÁ       603 785 295   
5. oddělení budova B – přízemí Ivana POSPÍŠILOVÁ

Barbora SEDLÁČKOVÁ

      603 785 295 

      603 785 295

6. oddělení budova B – přízemí Jiřina BUJNOŠKOVÁ

736 200 952   

7. oddělení budova B – přízemí Renata BORTLÍČKOVÁ       558 604 669  
8. oddělení budova B – přízemí Marianna ŠELONGOVÁ       558 604 669  

 

 

 

Co nabízí naše školní družina:

 • Zájmové vzdělávání formou zájmových, vzdělávacích a spontánních činností, odpočinku a relaxaci, výchovou, hrou, učením, individuální prací a motivačním projektem.
 • U dětí podporujeme citlivé vztahy k lidem, k přírodě, učíme je chránit si své zdraví, vedeme je k otevřené komunikaci, rozvíjíme schopnost spolupracovat a respektovat druhého.
 • Zaměřujeme se na ochranu životního prostředí.
 • Chceme, aby prostory školní družiny byly pro všechny příjemné a napomáhaly vytvářet vhodné klima. Vedeme žáky k tvořivosti a rozvíjíme jejich estetické vnímání.
 • Respektujeme individuální schopnosti a dovednosti dětí. Úkolem naší práce je položit základy ke klíčovým kompetencím neboli schopnostem umět trávit volný čas, řešit problémy, kompetencím komunikativním, sociálním, občanským a pracovním.
 • Od první třídy rozvíjíme u dětí jejich schopnosti rozhodování, hodnocení a sebehodnocení.
 • Spojení dětí různých věkových skupin se osvědčuje jako výhoda – starší předávají své zkušenosti a dovednosti mladším. Všechny vedeme k tomu, aby respektovali jeden druhého.