ŠD = Družina

Náš společný cíl:

SPOKOJENÉ DÍTĚ S ROZZÁŘENÝMA OČIMA A ÚSMĚVEM NA TVÁŘI

 

Ke komunikaci použijte níže uvedené kontakty, kde jsem neustále k dispozici. Velice děkuji.

V případě potřeby jsem k dispozici na tel.: 736 200 952  nebo e-mailu: jirina.bujnoskova@5zsfm.cz  

 

škola

 

 

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

DODATEK K VNITŘNÍMU ŘÁDU ŠD

SMĚRNICE PRO STANOVENÍ ÚPLATY ZA POSKYTOVÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V ŠD

SMĚRNICE PRO STANOVENÍ ÚPLATY ZA POSKYTOVÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V ŠD od 1. 9. 2024

KRITÉRIA PRO PŘIJETÍ DÍTĚTE DO ŠKOLNÍ DRUŽINY 2023-2024

 

ŽÁDOST O VYŘAZENÍ ŽÁKA ZE ŠKOLNÍ DRUŽINY

ŠD – OMLUVENKA

 

 

Provoz ŠD PONDĚLÍ – PÁTEK
ranní od 6:00 do 8:00 h. (v případě děleného vyučování do 9:00 h.) 

v budově „B“ přízemí – 8. oddělení  od 6 – 7:40h. =  zvonek RANNÍ

odpolední 1.- 3. oddělení bude od 11:30h. –  16:30h. v ŠD – klubovny a studio

4.- 7. oddělení bude od 11:30h. –  16:30h. v ŠD v budově B – přízemí.

 

Platby ŠD

Za září, říjen, listopad – úhrada úplaty ( měsíc/ 350,-Kč ) do 20. června předchozího školního roku.

Za prosinec, leden a únor – úhrada úplaty ( měsíc/ 350,-Kč ) do 20. října daného školního roku. 

Za březen, duben, květen a červen – úhrada úplaty ( měsíc/ 350,-Kč ) do 20. února daného školního roku. 

Pouze ranní družina 85,- Kč.

Úhrada probíhá pouze bankovním převodem.

Podklady k platbě zasílá vedoucí vychovatelka na BAKALÁŘE (sourozenci každý samostatně na svůj profil).

Variabilní symbol je PLATNÝ PRO CELÝ ŠKOLNÍ ROK!!!

SMĚRNICE PRO STANOVENÍ ÚPLATY ZA POSKYTOVÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V ŠD

 

Vyzvedávání dětí ze ŠD:

1. – 3. oddělení (klubovny a studio) si zákonní zástupci budou své děti vyzvedávat boční branou v čase:

  • Od 11:30h. – 14h. a od 15h do 16:30h. použijte zvonek u dveří.

4. – 7.oddělení si zákonní zástupci budou své děti vyzvedávat u vstupních dveří budovy B – přízemí  a to následovně:

  • Od 11:30h. – 14h. použijte zvonek ODDĚLENÍ, KDE DÍTĚ DOCHÁZÍ.
  • Od 15h. – 16:30h. použijte zvonek DLE ROZPISU NA DVEŘÍCH.

PRO VŠECHNA ODDĚLENÍ PLATÍ! Od 14 – 15h. SVÉ DĚTI NEVYZVEDÁVEJTE ! 

ŠD JE UZAMČENA = PROBÍHÁ ŘÍZENÁ ČINNOST!!!

Vyzvednutí možné pouze ve výjimečném případě po domluvě s vychovatelkou.

Prosíme rodiče, aby dodržovali stanovenou dobu odchodů a tím napomohli k zajištění bezpečnosti dětí a plynulému provozu naší ŠD.

 zvonky RANNÍ

 

 

 

Vážení rodiče, naší prioritou je věnovat se dětem, proto telefonní hovory omezte na minimum. Tel. číslo 603 785 295 je k dispozici v době provozu ŠD. Za pochopení a spolupráci děkují vychovatelky ŠD.

 

Oddělení Umístění Vychovatelka Kontakt
1. oddělení přístavba – studio Renata RICHTÁROVÁ 555 531 666   
2. oddělení přístavba – klubovny Tereza POKLUDOVÁ 555 531 667   
3. oddělení přístavba – klubovny Romana KONIECZNÁ 555 531 667   
4. oddělení budova B – přízemí  Ivana POSPÍŠILOVÁ 603 785 295   
5. oddělení budova B – přízemí  Mgr. Tereza SMAHELOVÁ 603 785 295 
6. oddělení budova B – přízemí Jiřina BUJNOŠKOVÁ 736 200 952   
7. oddělení budova B – přízemí Renata BORTLÍČKOVÁ 558 604 669

 

Co nabízí naše školní družina:

  • Zájmové vzdělávání formou zájmových, vzdělávacích a spontánních činností, odpočinku a relaxaci, výchovou, hrou, učením, individuální prací a motivačním projektem.
  • U dětí podporujeme citlivé vztahy k lidem, k přírodě, učíme je chránit si své zdraví, vedeme je k otevřené komunikaci, rozvíjíme schopnost spolupracovat a respektovat druhého.
  • Zaměřujeme se na ochranu životního prostředí.
  • Chceme, aby prostory školní družiny byly pro všechny příjemné a napomáhaly vytvářet vhodné klima. Vedeme žáky k tvořivosti a rozvíjíme jejich estetické vnímání.
  • Respektujeme individuální schopnosti a dovednosti dětí. Úkolem naší práce je položit základy ke klíčovým kompetencím neboli schopnostem umět trávit volný čas, řešit problémy, kompetencím komunikativním, sociálním, občanským a pracovním.
  • Od první třídy rozvíjíme u dětí jejich schopnosti rozhodování, hodnocení a sebehodnocení.
  • Spojení dětí různých věkových skupin se osvědčuje jako výhoda – starší předávají své zkušenosti a dovednosti mladším. Všechny vedeme k tomu, aby respektovali jeden druhého.