ŠD = Družina

Náš společný cíl:

SPOKOJENÉ DÍTĚ S ROZZÁŘENÝMA OČIMA A ÚSMĚVEM NA TVÁŘI

 

ŠD = školní družina

Otevírací doba

Provoz družiny PONDĚLÍ – PÁTEK
ranní od 6:00 do 8:00 h. (v případě děleného vyučování do 9:00 h.)
odpolední od 11:30 do 16:30 h.

 

Platba září – prosinec ( měsíc/ 200,-Kč ) + leden ( měsíc/ 250,-Kč )  = v říjnu 1050,-Kč / I.pololetí.

Platba únor – červen ( měsíc/ 250,-Kč )  = v únoru 1250,-Kč / II.pololetí.

 

Úhrada probíhá pouze bankovním převodem. Podklady k platbě získáte od své vychovatelky.

Stanovení úplaty za poskytování vzdělávání ve školní družině ( pro více informací rozklikněte zde )

Stanovení úplaty za poskytování vzdělávání ve školní družině od 1.1.2020 ( pro více informací rozklikněte nadpis)

 

Vážení rodiče, naší prioritou je věnovat se dětem, proto telefonní hovory omezte na minimum. Tel.číslo 603 785 295 je k dispozici v době provozu ŠD.

Za pochopení a spolupráci děkují vychovatelky ŠD.

Prostory školní družiny jsou rozděleny následovně:

1.oddělení – studio

paní vychovatelka   RICHTÁROVÁ Renata    555 531 666

2. oddělení – klubovny

paní vychovatelka   NOVÁKOVÁ Melanie      555 531 667

3. oddělení – klubovny

paní  vychovatelka  KONIECZNÁ Romana     555 531 667

4. oddělení – přízemí nová budova – budova B

paní vychovatelka   FRKALOVÁ Hana  603 785 295

5. oddělení – přízemí nová budova – budova B

paní vychovatelka   POSPÍŠILOVÁ Ivana    603 785 295

6. oddělení – přízemí nová budova  – budova B

paní vedoucí vychovatelka   BUJNOŠKOVÁ Jiřina    603 785 295

7. oddělení – přízemí nová budova  – budova B

paní vychovatelka   ŠELONGOVÁ Marianna    603 785 295

8. oddělení – přízemí nová budova  – budova B

paní vychovatelka   BORTLÍČKOVÁ Renata  603 785 295

 

 

Ranní družina v budově „B“ přízemí – 8. oddělení ( hlavní vchod bývalé 9.ZŠ) 

od 6 – 7:40h. =  zvonek DRUŽINA

 

Odpolední provoz ŠD:

1.- 3. oddělení bude do 16:30h. v ŠD – klubovny a studio

4.- 8. oddělení bude do 16:30h. v ŠD v budově B – pavilon A (přízemí bývalé 9. ZŠ).

 

Vyzvedávání dětí ze ŠD:

1. – 3. oddělení (klubovny a studio) si zákonní zástupci budou své děti vyzvedávat boční branou v čase do 14h. a po 15h.

 • Od 14 – 15h. SVÉ DĚTI NEVYZVEDÁVEJTE – ŠD JE UZAMČENA!!!

Vyzvednutí možné pouze ve výjimečném případě po domluvě s vychovatelkou.

 

4. – 8.oddělení si zákonní zástupci budou své děti vyzvedávat vstupními dveřmi budovy B – pavilonu A (hlavní vchod bývalé 9.ZŠ ) a to následovně:

 • Do 14h. bude v provozu VRÁTNICE NA BUDOVĚ „B“ = zvonek VRÁTNICE
 • Od 14 – 15h. SVÉ DĚTI NEVYZVEDÁVEJTE – ŠD JE UZAMČENA!!!

Vyzvednutí možné pouze ve výjimečném případě po domluvě s vychovatelkou.

 • V 15h. proběhne HLAVNÍ PROPOUŠTĚNÍ DĚTÍ.
 • Od 15 – 16:30h. = zvonek DRUŽINA

Prosíme rodiče, aby dodržovali stanovenou dobu odchodů a tím napomohli k zajištění bezpečnosti dětí a plynulému provozu naší ŠD.

 

Co nabízí naše školní družina:

 • Zájmové vzdělávání formou zájmových, vzdělávacích a spontánních činností, odpočinku a relaxaci, výchovou, hrou, učením, individuální prací a motivačním projektem.
 • U dětí podporujeme citlivé vztahy k lidem, k přírodě, učíme je chránit si své zdraví, vedeme je k otevřené komunikaci, rozvíjíme schopnost spolupracovat a respektovat druhého.
 • Zaměřujeme se na ochranu životního prostředí.
 • Chceme, aby prostory školní družiny byly pro všechny příjemné a napomáhaly vytvářet vhodné klima. Vedeme žáky k tvořivosti a rozvíjíme jejich estetické vnímání.
 • Respektujeme individuální schopnosti a dovednosti dětí. Úkolem naší práce je položit základy ke klíčovým kompetencím neboli schopnostem umět trávit volný čas, řešit problémy, kompetencím komunikativním, sociálním, občanským a pracovním.
 • Od první třídy rozvíjíme u dětí jejich schopnosti rozhodování, hodnocení a sebehodnocení.
 • Spojení dětí různých věkových skupin se osvědčuje jako výhoda – starší předávají své zkušenosti a dovednosti mladším. Všechny vedeme k tomu, aby respektovali jeden druhého.