O škole

1.1.2012 nastal významný den v historii našich škol. S nejistotou vstoupily obě do „neznámých vod “ a začaly psát  SPOLEČNÝ LODNÍ DENÍK. Kapitánem se stal PaedDr. Jaromír Horký.

Klidnou plavbu a hodně štěstí všem. V paměti mějme vodácký “ Murphyho zákon“ : STABILITU LODĚ URČUJE POSÁDKA.

Ve školním roce 2018/ 2019  má naše škola celkem 34 tříd. 19 tříd máme na I.stupni a 15 na II.stupni.

Výuka probíhá podle ŠVP “ Krok do života II.

 

HLAVNÍ BUDOVA = STARÁ BUDOVA

– ředitel školy

– zástupkyně ředitele pro 1. stupeň

– administrativa

– třídy 1. Stupně

– polytechnická učebna ( keramická dílna )

– jazykové učebny

– knihovna

– ICT učebna = počítačová učebna

 

 

Pavilon A  = NOVÁ BUDOVA

– vstup

 

 

Pavilon B  = NOVÁ BUDOVA

– statutární zástupce školy

– třídy 2. stupně

– odborné učebny

– oddělení školní družiny ( 4., 5., 6., 7. a 8. oddělení )

 

 

Pavilon C  = NOVÁ BUDOVA

– třídy 2. stupně

– odborné učebny

– školní jídelna

– divadélko školy

– herna stolního tenisu

 

 

Pavilon D  = NOVÁ BUDOVA

– tělocvičny

– malá herna stolního tenisu

– ICT učebna = počítačová učebna

 

 

PŘÍSTAVBA KLUBOVEN

– prostory školní družiny ( 2. a 3. oddělení )

 

 

PŘÍSTAVBA STUDIO

 

– pohybové studio

– prostory školní družiny ( 1.oddělení )