O škole

1.1.2012 nastal významný den v historii našich škol. S nejistotou vstoupily obě do „neznámých vod “ a začaly psát  SPOLEČNÝ LODNÍ DENÍK. Kapitánem se stal PaedDr. Jaromír Horký.
Klidnou plavbu a hodně štěstí všem. V paměti mějme vodácký “ Murphyho zákon“ : STABILITU LODĚ URČUJE POSÁDKA.
Ve školním roce 2017/ 2018  má naše škola    žáků, kteří se vyučují celkem ve  34 třídách.  I.stupeň navštěvuje v 19 třídách    žáků a  II.stupeň v 15 třídách     žáků.
Výuka probíhá podle ŠVP “ Krok do života II.
HLAVNÍ BUDOVA = STARÁ BUDOVA
– ředitel školy, zástupkyně ředitele pro 1. stupeň, administrativa
– třídy 1. stupně
Pavilon A, B, C  = NOVÁ BUDOVA
– statutární zástupce školy
– školní psycholožka
– třídy 2. stupně
– odborné učebny
– oddělení školní družiny ( 4., 5., 6., 7. a 8. oddělení )
– školní jídelna
Pavilon D  = NOVÁ BUDOVA
– tělocvičny
– učebna IKT
PŘÍSTAVBA KLUBOVEN
– prostory školní družiny ( 2. a 3. oddělení )
PŘÍSTAVBA STUDIO
– pohybové studio
– prostory školní družiny ( 1.oddělení )