II. stupeň

Mgr. Beňová Alena učitelka II. stupeň 558 604 246
Mgr. Cielecký Jaromír statutární zástupce 558 604 235
zástupce ředitele II. stup.
Mgr. Cvikl Marek učitel II. stupeň 558 604 266
Mgr. Dřínová Ludmila učitelka II. stupeň 558 604 244
Mgr. Gurníková Ivana učitelka II. stupeň 558 604 252
Mgr. Herec Jan učitel II. stupeň 558 604 252
Mgr. Holková Martina učitelka II. stupeň 558 604 269
Mgr. Horáková Monika učitelka II. stupeň 558 604 244
PaedDr. Horký Jaromír ředitel 555 531 652
p. Chasáková Věra učitelka II. stupeň  558 604 253
p. Koloničná Marcela asistentka pedagoga  558 604 241
Mgr. Kubalová Barbora učitelka II.stupeň  558 604 263
Mgr. Lahnerová Olga učitelka II. stupeň  558 604 246

olga.lahnerova@5zsfm.cz

Mgr. Lokaj Vítězslav učitel II. stupeň 558 604 267
Mgr. Macháč Martin učitel II. stupeň 558 604 252
Mgr. Macháčová Eva učitelka II. stupeň 558 604 241
Mgr. Mohylová Jana učitelka II. stupeň 558 604 233
Mgr. Oprštěná Jana učitelka II. stupeň 558 604 241
Mgr. Remiašová Jarmila učitelka II. stupeň 558 604 253
Mgr. Řeháček David učitel II. stupeň 558 604 238
Mgr. Říhová Naděžda učitelka II. stupeň 558 604 265
Mgr. Srostlíková Eva učitelka II. stupeň 558 604 233
Mgr. Stašová Radka učitelka II. stupeň 558 604 263
Mgr. Sýkorová Marie učitelka II. stupeň 558 604 238
Mgr. Štěpánová Miroslava učitelka II. stupeň 558 604 243
Mgr. Vašek David učitel II. stupeň 558 604 238
Mgr. Vašková Renáta učitelka II. stupeň 558 604 262
Mgr. Vondráková Jarmila učitelka II. stupeň 558 604 268