II. stupeň

Mgr. Beňová Alena učitelka II. stupeň 558 604 246
Mgr. Cvikl Marek učitel II. stupeň 558 604 266
Mgr. Dřínová Ludmila učitelka II. stupeň 558 604 244
Mgr. Gurníková Ivana učitelka II. stupeň 558 604 252
Mgr. Herec Jan učitel II. stupeň 558 604 237
Mgr. Holubová Jindřiška učitelka II. stupeň 558 604 253
Mgr. Horáková Monika učitelka II. stupeň 558 604 244
PaedDr. Horký Jaromír ředitel 555 531 652
p. Koloničná Marcela asistentka pedagoga 558 604 241
Mgr. Kubalová Barbora učitelka II.stupeň 558 604 269
Mgr. Lahnerová Olga učitelka II. stupeň 558 604 246
Mgr. Lokaj Vítězslav učitel II. stupeň 558 604 267
Mgr. Macháč Martin učitel II. stupeň 558 604 252
Mgr. Macháčová Eva učitelka II. stupeň 558 604 241
Mgr. Matýsková Pavla učitelka II. stupeň 558 604 241
Mgr. Mitura Tomáš zástupce ředitele II. stup. 558 604 235
Mgr. Mohylová Jana učitelka II. stupeň 558 604 233
Mgr. Remiašová Jarmila učitelka II. stupeň 558 604 253
Mgr. Řeháček David učitel II. stupeň 558 604 237
Mgr. Říhová Naděžda učitelka II. stupeň 558 604 265
Ing. Skotnicová Edita asistentka pedagoga 558 604 253
Mgr. Srostlíková Eva učitelka II. stupeň 558 604 233
Mgr. Stašová Radka učitelka II. stupeň 558 604 269
Mgr. Sýkorová Marie učitelka II. stupeň 558 604 238
Mgr. Štěpánová Miroslava učitelka II. stupeň 558 604 243
Vaňková Lucie asistentka pedagoga 558 604 246
Mgr. Vašek David učitel II. stupeň 558 604 238
Mgr. Vašková Renáta učitelka II. stupeň 558 604 262
Mgr. Vondráková Jarmila učitelka II. stupeň 558 604 268