Zaměstnanci

UČITELÉ  
Baranová Naděžda učitelka I. stupeň
Mgr. Beňová Alena učitelka II. stupeň
Mgr. Blatoňová Šárka učitelka I. stupeň
Mgr. Buchtová Pavlína učitelka I. stupeň
Mgr. Cvikl Marek učitel II. stupně
Mgr. Doudová Ilona učitelka I. stupeň
Mgr. Dřínová Ludmila učitelka II. stupeň
Mgr. Dvorská Jana učitelka I. stupeň
Mgr. Gurníková Ivana učitelka II. stupeň
Mgr. Herec Jan učitel II. stupeň
Mgr. Holubová Jindřiška učitelka II. stupeň
Mgr. Horáková Monika učitelka II. stupeň
Mgr. Kavečková Jarmila učitelka I. stupeň
Mgr. Klimková-Svobodová Lenka učitelka I. stupeň
Mgr. Krajčová Taťána učitelka I. stupeň
Mgr. Kubalová Barbora učitelka II. stupeň
Mgr. Kulovaná Markéta učitelka I. stupeň
Mgr. Lahnerová Olga učitelka II. stupeň
Mgr. Lokaj Vítězslav učitel II. stupeň / ICT koordinátor
Mgr. Macháč Martin učitel II. stupeň
Mgr. Macháčová Eva učitelka II. stupeň
Mgr. Marková Irena učitelka I. stupeň
Mgr. Matýsková Pavla učitelka II. stupeň
Mgr. Minksová Romana učitelka I. stupeň
Mgr. Mitura Tomáš zást.ředitele II. stup.
Mgr. Mohylová Jana učitelka II. stupeň
Mgr. Nyklová Andrea učitelka I. stupeň
Mgr. Odvářková Šárka učitelka I. stupeň
Mgr. Ondračková Jana učitelka I. stupeň
Mgr. Pokludová Jana učitelka I. stupeň
Mgr. Remiašová Jarmila učitelka II. stupeň
Mgr. Rusinková Jitka učitelka I. stupeň
Mgr. Řeháček David učitel II. stupeň / metodik prevence
Mgr. Říhová Naděžda učitelka II. stupeň / výchovný poradce
Mgr. Srostlíková Eva učitelka II. stupeň
Mgr. Stašová Radka učitelka II. stupeň
Mgr. Sýkorová Marie učitelka II. stupeň
Mgr. Šopková Eva učitelka I. stupeň
Mgr. Štěpánová Miroslava učitelka II. stupeň
Mgr. Šťotková Denisa statutární zástupkyně
zástupkyně ředitele I. stupeň
Mgr. et Mgr. Šťotková Petra učitelka I. stupeň
Mgr. Vašek David učitel II. stupeň
Mgr. Vašková Renáta učitelka II. stupeň
Mgr. Verlíková Lenka učitelka I. stupeň
Mgr. Veselková Marcela učitelka I. stupeň
Mgr. Vondráková Jarmila učitelka II. stupeň
PaedDr. Horký Jaromír ředitel
   
Mičulková Karla Dis.  školní asistentka
Sternberg František školní asistent
   
ASISTENT PEDAGOGA  
Bortlíčková Renata asistentka pedagoga 
Mgr. Chlebková Michaela asistentka pedagoga 
Koloničná Marcela asistentka pedagoga 
Majerová Lenka asistentka pedagoga 
Mohylová Soňa asistentka pedagoga 
Ing. Skotnicová Edita asistentka pedagoga 
Vaňková Lucie asistentka pedagoga 
   
ŠKOLNÍ DRUŽINA  
Bortlíčková Renata vychovatelka
Bujnošková Jiřina vedoucí vychovatelka
Frkalová Hana vychovatelka
Konieczná Romana vychovatelka
Nováková Melanie vychovatelka
Pospíšilová Ivana vychovatelka
Richtárová Renata vychovatelka
Šelongová Marianna vychovatelka
   
ADMINISTRATIVNÍ PRACOVNÍCI  
Kantošová Markéta sekretariát
Mgr. Podžorská Šárka personalistika a mzdy
Bc. Sladká Věra ekonomka
   
SPRÁVNÍ ZAMĚSTNANCI  
Baláž Koloman správce hřiště
Černá Anna uklízečka
Chalupka Josef školník
Chalupková Yvetta uklízečka
Janošcová Drahomíra uklízečka
Kaniaková Janka uklízečka
Kretková Hana uklízečka
Marková Drahomíra uklízečka
Růčková Jana uklízečka
Řehák Petr uklízeč
Sikora Ivo údržbář
Stuchlíková Gabriela uklízečka
   
ŠKOLNÍ JÍDELNA  
Salachová Ludmila vedoucí školní jídelny
Hillová Pavla prodej stravenek/ administrativní pracovnice
Bačová Radka vedoucí kuchařka
Baratová Jitka pomocná síla
Blahutová Helena kuchařka
Kaderková Petra kuchařka
Mikulová Jana kuchařka
Musilová Andrea kuchařka
Tesarčíková Iveta kuchařka
Kokešová Jana kuchařka
Mališová Renáta pomocná síla
Myšková Irena pomocná síla
Coufalová Petra pomocná síla
Vilčková Daniela pomocná síla