Zaměstnanci

UČITELÉ
Mgr. Beňová Alena učitelka II. stupeň
 Ing. Skotnicová Edita asistentka pedagoga
Mgr. Blatoňová Šárka učitelka I. stupeň
Bc. Bohdálková Marie učitelka I. stupeň
p. Bortlíčková Renata asistentka pedagoga
Mgr. Buchtová Pavlína učitelka I. stupeň
Mgr. Cielecký Jaromír statutární zástupce a
zást.ředitele II. stup.
Mgr. Cvikl Marek učitel II. stupně
Mgr. Dřínová Ludmila učitelka II. stupeň
Mgr. Doudová Ilona učitelka I. stupeň
Mgr. Dvorská Jana učitelka I. stupeň
Mgr. Herec Jan učitelka II. stupeň
Mgr. Horáková Monika učitelka II. stupeň
PaedDr. Horký Jaromír ředitel
Mgr. Chlebková Michaela asistentka pedagoga
Mgr. Kavečková Jarmila učitelka I. stupeň
Mgr. Klimková-Svobodová Lenka učitelka I. stupeň
Mgr. Kmošťáková Vladimíra učitelka I. stupeň
p. Koloničná Marcela asistentka pedagoga
Mgr. Krajčová Taťána učitelka I. stupeň
Mgr. Krkošková Anna asistentka pedagoga
Mgr. Kubalová Barbora učitelka II. stupeň
Mgr. Kulovaná Markéta učitelka I. stupeň
Mgr. Lahnerová Olga učitelka II. stupeň
Mgr. Lokaj Vítězslav učitel II. stupeň
Mgr. Macháč Martin učitel II. stupeň
Mgr. Macháčová Eva učitelka II. stupeň
Mgr. Marková Irena učitelka I. stupeň
Mgr. Minksová Romana učitelka I. stupeň
Mgr. Mohylová Jana učitelka II. stupeň
Mgr. Nyklová Andrea učitelka I. stupeň
Mgr. Odvářková Šárka učitelka I. stupeň
Mgr. Ondračková Jana učitelka I. stupeň
Mgr. Oprštěná Jana učitelka II. stupeň
Mgr. Pešatová Irena školní psycholog
Mgr. Pokludová Jana učitelka I. stupeň
Mgr. Remiašová Jarmila učitelka II. stupeň
Mgr. Rusinková Jitka učitelka I. stupeň
Mgr. Řeháček David učitel II. stupeň / metodik prevence
Mgr. Říhová Naděžda učitelka II. stupeň / vých. poradce
Mgr. Srostlíková Eva učitelka II. stupeň
Mgr. Stašová Radka učitelka I. stupeň
Mgr. Sýkorová Marie učitelka II. stupeň
Mgr. Šopková Eva učitelka I. stupeň
Mgr. Šťotková Denisa zástupkyně ředitele I. stupeň
Mgr. Švecová Petra učitelka I. stupeň
Mgr. Vašek David učitel II. stupeň
Mgr. Vašková Renáta učitelka II. stupeň
Mgr. Veselková Marcela učitelka I. stupeň
Mgr. Verlíková Lenka učitelka I. stupeň
Mgr. Vondráková Jarmila učitelka II. stupeň
ŠKOLNÍ PSYCHOLOG
Mgr. Pešatová Irena školní psycholog
   
DRUŽINA
Drabinová Irena vedoucí vychovatelka
Bortlíčková Renata vychovatelka
Bujnošková Jiřina vychovatelka
Konieczná Romana vychovatelka
Nováková Melanie vychovatelka
Pospíšilová Ivana vychovatelka
Richtárová Renata vychovatelka
Šelongová Marianna vychovatelka
ADMINISTRATIVNÍ PRACOVNÍCI
Kantošová Markéta sekretariát
Bc. Podžorská Šárka personalistika a mzdy
Bc. Sladká Věra ekonomka
SPRÁVNÍ ZAMĚSTNANCI
Černá Anna uklízečka
Chalupka Josef správce budov
Chalupková Yvetta uklízečka
Janošcová Drahomíra uklízečka
Kaletová Vladimíra uklízečka
Marková Drahomíra uklízečka
Novák František správce hřiště
Ručková Jana uklízečka
Sikora Ivo údržbář
Stuchlíková Gabriela uklízečka
ŠKOLNÍ JÍDELNA
Salachová Ludmila vedoucí školní jídelny
Hillová Pavla prodej stravenek/ administrativní pracovnice
Bačová Radka vedoucí kuchařka
Blahutová Helena kuchařka
Barátová Jitka pomocná síla
Kaderková Petra kuchařka
Mikulová Jana kuchařka
Tesarčíková Iveta kuchařka
Kokešová Jana kuchařka
Myšková Irena pomocná síla
Coufalová Petra pomocná síla
 Vilčková Daniela pomocná síla