Naše služby

Zde jsou Vám poskytnuty informaci v oblasti stravování, pobytu dítěte  ve školní družině.

Rovněž tato rubrika obsahuje informace a kontakt na výchovnou poradkyni, školní psycholožku a školního metodika prevence.

Pracoviště psychologa bylo zřízeno na naší škole od 1.3. 2016. Školní psycholog je zde pro žáky naší školy, pro jejich rodiče (případně další členy rodiny), pro pedagogy a zaměstnance školy.