Naše služby

Zde jsou Vám poskytnuty informace v oblasti stravování, pobytu dítěte  ve školní družině.

Rovněž tato rubrika obsahuje informace a kontakt na výchovnou poradkyni a školního metodika prevence.