Třídy

Třída Pavilon Třídní učitel / ka
1.A hlavní / 2.patro Mgr. Jana Pokludová
1.B hlavní / 2.patro Mgr. Andrea Nyklová
1.C hlavní / přízemí  Mgr. et Mgr. Miroslava Červenková
1.D hlavní / přízemí Mgr. Irena Marková
2.A hlavní / 1.patro Mgr. Lenka Klimková Svobodová
2.B hlavní / 1.patro Mgr. Lenka Verlíková
2.C hlavní / 2.patro za Mgr. Ilonu Doudovou

zástup Naděžda Baranová

2.D hlavní / 2.patro Mgr. Jana Ondračková
3.A hlavní / přízemí Mgr. Šárka Blatoňová
3.B hlavní / přízemí Mgr. Marcela Veselková
3.C hlavní / přízemí Mgr. Jana Dvorská
3.D hlavní / 3.patro Mgr. Jarmila Kavečková
4.A hlavní / 3.patro Mgr. Jitka Rusinková
4.B hlavní / 3.patro Mgr. Šárka Odvářková
4.C hlavní / 3.patro Mgr. Táňa Krajčová
5.A hlavní / 2.patro Mgr. Petra Švecová
5.B hlavní / 3.patro Mgr. Eva Šopková
5.C hlavní / 1.patro Mgr. Vladimíra Kmošťáková
5.D hlavní / 1.patro Mgr. Pavlína Buchtová
     
6.A  C  / přízemí Mgr. Ivana Gurníková
6.B  C  / suterén  Mgr. Eva Macháčová
6.C  C  / přízemí Mgr. Pavla Matýsková
6.D   B  / 1.patro Mgr. David Vašek
7.A  B  / 2.patro Mgr. Olga Lahnerová 
7.B  B  / 2.patro Mgr. Jana Mohylová
7.C  B  / 2.patro Mgr. Eva Srostlíková
7.D   B  / 1.patro Mgr. Jan Herec 
8.A  B  / 1.patro Mgr. Alena Beňová 
8.B  B  / 1.patro Mgr. Barbora Kubalová
8.C  třída rozdělena!
8.D   C  / přízemí Mgr. Martin Macháč 
9.A  C  / přízemí Mgr. Renáta Vašková 
9.B  C  / suterén Mgr. Monika Horáková
9.C  C  / suterén  Mgr. Ludmila Dřínová
9.D   B  / 1.patro Mgr. David Řeháček