Třídy 2019/ 2020

Třída Pavilon Třídní učitel / ka
1.A hlavní / přízemí Mgr. Šárka Blatoňová
1.B hlavní / přízemí Mgr. Marcela Veselková
1.C hlavní / přízemí Mgr. Jana Dvorská
2.A hlavní / 2.patro Mgr. Jana Pokludová
2.B hlavní / 2.patro Mgr. Andrea Nyklová
2.C hlavní / přízemí  Mgr. et Mgr. Miroslava Červenková
2.D hlavní / přízemí Mgr. Irena Marková
3.A hlavní / 1.patro Mgr. Lenka Klimková Svobodová
3.B hlavní / 1.patro Mgr. Lenka Verlíková
3.C hlavní / 2.patro Naděžda Baranová
3.D hlavní / 2.patro Mgr. Jana Ondračková
4.A hlavní / 3.patro Mgr. Eva Šopková
4.B hlavní / 1.patro Mgr. Pavlína Buchtová
4.C hlavní / 2.patro Mgr. Ilona Doudová
4.D hlavní / 3.patro Mgr. Jarmila Kavečková
5.A hlavní / 3.patro Mgr. Jitka Rusinková
5.B hlavní / 3.patro Mgr. Šárka Odvářková
5.C hlavní / 3.patro Mgr. Taťána Krajčová
     
6.A  B  / 1.patro Mgr. David Řeháček 
6.B  C  / suterén Mgr. Monika Horáková
6.C   Mgr. Jindřiška Holubová
6.D    Mgr. Marek Cvikl
7.A  C  / přízemí Mgr. Ivana Gurníková
7.B  C  / suterén  Mgr. Eva Macháčová
7.C  C  / přízemí Mgr. Pavla Matýsková
7.D   B  / 1.patro Mgr. David Vašek
8.A  B  / 2.patro Mgr. Olga Lahnerová 
8.B  B  / 2.patro Mgr. Jana Mohylová
8.C  B  / 2.patro Mgr. Eva Srostlíková
8.D   B  / 1.patro Mgr. Jan Herec 
9.A  B  / 1.patro Mgr. Alena Beňová 
9.B  B  / 1.patro Mgr. Barbora Kubalová
9.D   C  / přízemí Mgr. Martin Macháč