Novinky pro Budoucím prvňáčkům

INFORMACE PRŮBĚŽNĚ AKTUALIZUJEME !!!    28.11.2017 – TŘÍDNÍ SCHŮZKY více informací … 1.stupeň: 16:00 – 17:30h. – konzultační třídní schůzky 2.stupeň: V 15:30h.  – schůzka rodičů 9.ročníků v DIVADÉLKU ŠKOLY V 16h. – hromadné třídní schůzky = volba nových členů školské rady z řad rodičů – ÚČAST NUTNÁ!!! 16:20 – 17:30h.... » pokračovat

Co se týče přípravných tříd základní školy, s účinností od 1.9.2017 došlo ke změně ust.§47 odst. 1 školského zákona. Jak vyplývá z odůvodnění této změny, pro zařazení do přípravné třídy základní školy musí být dítěti povolen odklad povinné školní docházky a zároveň musí být dán předpoklad, že zařazení do přípravné třídy vyrovná... » pokračovat