Novinky pro Budoucím prvňáčkům

Budoucí prvňáčci naší školy se mohou  seznámit s novým prostředím formou hravého vyučování. Ve čtyřech lekcích nazvaných  “ Moje první školička“  se seznámí s novými kamarády (spolužáky), poznají nové paní učitelky, třídy i školní tělocvičnu. Děti se již těší, až zasednou do lavic prvních tříd. Cílem všech lekcí je usnadnit... » pokračovat

Co se týče přípravných tříd základní školy, s účinností od 1.9.2017 došlo ke změně ust.§47 odst. 1 školského zákona. Jak vyplývá z odůvodnění této změny, pro zařazení do přípravné třídy základní školy musí být dítěti povolen odklad povinné školní docházky a zároveň musí být dán předpoklad, že zařazení do přípravné třídy vyrovná... » pokračovat