Projekty

V současné době probíhají v Základní škole a mateřské škole El. Krásnohorské tyto projekty:

  1. Šablony II.    –    Personální podpora, profesní rozvoj pedagogů a rozvojové aktivity pro žáky v ZŠ a MŠ Frýdek-Místek, El. Krásnohorské  
  • práce s žáky ze sociálně znevýhodněného prostředí v doučování, školním čtenářském klubu a klubu matematické logiky
  • školní psycholog, asistent školy a chůva v mateřské školce
  1. Třetí hodina pohybu navíc – výuka tělesné výchovy 3 hod týdně
  2. Všichni za stolem – podpora Asociace stolního tenisu pro rozvoj talentované mládeže. V oblasti financování je rozvinuta spolupráce s Magistrátem města Frýdku – Místku.

 

Pro následující období připravujeme:

  1. Pro Krok do života – IROP plánujeme úpravy a rekonstrukce odborných učeben cizích jazyků,ICT techniky, polytechnické výchovy pro 1. stupeň ve výši 5,5 mil. Kč
  2. Školní zahrada v Mateřské školce Lískovecká – ve spolupráci s Magistrátem FM rekonstrukce zahrady s herními prvky – účelová dotace ve výši 600 tis. Kč.

 

 Mgr. Ilona Doudová

Projektový manažer školy

 

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

CCF07062018

 

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

Personální podpora, profesní rozvoj pedagogů a rozvojové aktivity pro žáky v ZŠ a MŠ Frýde – Místek, El. Krásnohorské

PERSONÁLNÍ PODPORA 1.str PERSONÁLNÍ PODPORA 2.str

 

 

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

PŘEHLED ÚČASTI NA PROJEKTECH PRO ZŠ – 5.ZŠ

 

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

 

plakat-zs

 

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

PROJEKT

Naše škola realizuje projekt podpořený z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost zaměřený na rozvoj technických dovedností žáků 2. stupně základní školy. V rámci tohoto projektu budou vybaveny dílny pro pracovní činnosti. 

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

logolink-pomocnici
Spolupracujeme s Vysokou školou báňskou – Technickou univerzitou v Ostravě a Ostravskou univerzitou v Ostravě na projektu CHYTŘÍ POMOCNÍCI VE VÝUCE ANEB VYUŽÍVÁME ICT JEDNODUŠE A KREATIVNĚ .
Zavedení tabletů do škol je spojeno s odborným školením vybraných pedagogických pracovníků.
Projekt financuje Evropská Unie.

 

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

3411__402x_ovocedoskol

Naše škola se zapojila do projektu „Ovoce do škol„, který se řídí nařízením vlády č. 478/2009 Sb. o stanovení podmínek pro poskytování podpory na ovoce a zeleninu dětem ve vzdělávacích zařízeních.

 Projekt „ Ovoce do škol“ je určen pro žáky 1.stupně. Žáci během roku dostávají zdarma ovoce a zeleninu, tím učíme děti zdravému životnímu stylu. Dodávka probíhá většinou co 14 dní, vždy ve čtvrtek. V letošním roce poprvé proběhnou i výuková lekce. 

Na naši školu dodává ovoce a zeleninu Ovocentrum V+V, s.r.o. Valašské Meziříčí – www.ovocentrum.cz.

 

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

ROP – Fyzika a chemie v nových podmínkách  CZ.1.10/2.1.00/30.01562

zahájení projektu 1.6.2014

ukončení projektu 28.2.2015

Cílem projektu je vybavit odborné učebny chemie a fyziky novou didaktickou technikou. Tento projekt je financován z prostředků Evropské unie a za podpory zřizovatele dané příspěvkové organizace. Projekt byl úspěšně ukončen 28.2.2015 přejímkou jednotlivých položek. Udržitelnost projektu je stanovena na dobu pěti let. Díky tomuto projektu, naší škole bylo umožněno rozšířit výuku odborných předmětů fyziky a chemie na vysoké, moderní úrovni.

 

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

download

FM-EDUCATION(stará i nová budova)

 

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

download

„EU – Peníze školám“

 

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

download (1)

ROP – „Učíme obrazem“

 

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

download (4)

Podpora inovativních metod a forem výuky přírodovědných předmětů na základních školách.

 

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

download (4)

„Nové přístupy k využití ICT ve výuce přírodovědných předmětů na základních školách“

http://projekty.osu.cz/ictzs/

http://edlab.cz/

 

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

download (4)

„Systém využití počítačem podporovaných experimentů k posilování výzkumných kompetencí žáků základních a středních škol“