Ceny a platby stravného

VÝBĚR stravného říjen 2020 (rozklikněte nadpis ) 

VÝBĚR stravného září 2020 ( rozklikněte nadpis )

 

HOTOVĚ nebo BEZHOTOVOSTNÍM INKASEM Z ÚČTU ( po zakoupení čipu )

PROSÍM, NOSTE PŘESNĚ STANOVENÉ ČÁSTKY! 

Ceny stravy:

Žáci 7-10 let               24 Kč

Žáci 11-14 let              26 Kč

Žáci 15- více let          29 Kč

Cizí strávníci              70 Kč
Výše úhrady oběda pro žáky ZŠ je závislá na jejich věku, kterého dosáhnou v daném školním roce. Rozhodující školní rok je vždy od 1.9. do 31.8. následujícího roku

 

 Úplata za stravování:

Zařízení ŠJ zabezpečuje hmotnou péči pro žáky pouze v době pobytu ve škole ( finanční limit potravin ). Za pobyt ve škole se u žáka považuje i první den nemoci dítěte a rodič si může stravu odnést v jídlonosiči v určených hodinách. V dalších dnech může odebrat stravu za plnou cenu ( s mzdovým a věcným nákladem včetně ).

Způsob platby ŠJ:

  • souhlas k inkasu z účtu z jiných bank nejpozději k 1.v měsíci na daný měsíc

číslo účtu : 136 065 612/0300

  • hotově-platba na pokladně ŠJ, vždy 2 poslední dny ve starém měsíci a 2dny v novém měsíci.

ŠJ nabízí možnost výběru ze dvou jídel, a to ve dnech,pondělí až čtvrtek. V pátek jen jedno jídlo.
Změna obědu na č.2 se provádí  vždy 2 pracovní dny dopředu do 13:50h.

Ve dnech výběru stravného na nový měsíc lze změnu provést až po zaplacení ( přihlášení na nový měsíc )

 

 

INFORMACE PRO STRÁVNÍKY BEZHOTOVOSTNÍ PLATBY: INKASO

– Stravné za daný měsíc budeme inkasovat k 1.dni daného měsíce s odečtem odhlášek  za minulý měsíc!!!

– Pokud peníze nebudou připsány na účet do 10.dne téhož měsíce, rušíme od příštího měsíce platbu inkasem!!! Po zrušení inkasa, platba pouze hotově!!!

– V případě, že ukončíte stravování a platíte inkasem, jste povinni si příkaz k inkasu ZRUŠIT u své banky!!! A NAHLÁSIT ukončení stravování na pokladně školní jídelny!!! 
POKUD NEBUDE UKONČENÍ STRAVOVÁNÍ ŘÁDNĚ NAHLÁŠENO A ZRUŠENO NA POKLADNĚ ŠJ, JE MOŽNÝ VZNIK VYMAHATELNÉHO DLUHU ZE STRANY ŠKOLNÍ JÍDELNY !!!

Provozní řád ŠJ pro šk.rok 2017/2018 je vyvěšen na nástěnce u vstupu do budovy školní jídelny nebo na stránkách školy www.5zsfm.cz

Změna jídelního lístku -možná!!!