Novinky pro Akce, které proběhly

Dne 4.2.2020 se žáci 5.ročníku opět zdokonalovali v bruslení v hale Polárce, kde jim žáci 9.ročníku předávali své zkušenosti v tomto sportu. Někteří z nich si také zahráli hokej. Ceníme si ochoty starších spolužáků a děkujeme jim za spolupráci. Žáci a učitelé 5.ročníku   FOTOGALERIE: 1891. 5.třídy – BRUSLENÍ

Čtvrteční dopoledne 6.2. 2020 se na naší škole neslo v malířském duchu. Jako již každoročně jsme pořádali v prostorách školní družiny Výtvarnou soutěž městských školních družin. Ani naši soutěž bohužel neminula chřipková epidemie, kvůli níž se nemohly účastnit 4.ZŠ, 8.ZŠ a ZŠ NADĚJE. Přesto jsme přivítali celkem 38 dětí, které reprezentovaly školní... » pokračovat

Dne  5.2. k nám přišla opět milá paní Gavlasová se svými bubínky. Na bubínky jsme bubnovali různý rytmus, hráli na „tichou“ poštu, dokonce i na „babu“. To všechno jsme završili velice příjemnou relaxací za zvuků tibetských mís, dilbu (zvonku),  deštné holi, zvonkohry a okaríny.

Dne  7.1.2020 jsme nový rok oslavili bruslením v hale Polárka. S pomocí rodičů jsme se zvládli rychle obout do bruslí a vyrazit na led. S dětmi nám na ledě pomáhali žáci 9.ročníku naší školy a hokejový trenér, který se dětem velice trpělivě věnoval. Moc jsme si to užili. 

  „Buď OK“ to je název akreditovaného preventivního programu Centra primární prevence Renarkon. S Renarkonem spolupracujeme zdárně již několik let a rovněž v letošním školním roce proběhly v třídách naší školy odborné interaktivní přednášky zaměřené na prevenci socio-patologických jevů a rovněž přednášky týkající se vztahových problémů ve třídách. Děkuji všem lektorům za... » pokračovat