“ KVĚTINOVÁ TRŽNICE “ – DEN ZEMĚ

Při příležitosti Dne Země proběhlo na naší škole tradiční společné odpolednetentokrát nazvané Květinová tržnice.

Chodbu pavilonu C zaplnily stoly plné sazenic různých druhů zeleniny, zahradních i pokojových rostlin a bylinek. Vše připravili naši žáci v hodinách pracovních činností.

Ve třídách a učebnách učitelé a jejich pomocníci z řad dětí přichystali řadu nejrůznějších aktivit a pokusů pro malé, větší i dospělé návštěvníky.

V učebně přírodopisu byly pro všechny připraveny mikroskopy se zajímavými preparáty, „poznávačky“ rostlin a pokusy s fluorescencí. Také spousta zajímavostí o stavbě květu, květenství.

Ve výtvarných dílnách si každý mohl vyrobit jednoduchou květinu z papíru, z plat od vajec nebo z korálků.

Znalosti a důvtip si návštěvníci mohli vyzkoušet na různých křížovkách, přesmyčkách, spojovačkách a kvízech.

Na stanovišti v učebně fyziky čekal na malé objevitele pokus s papírovými květinami nazvaný „Rozvíjej se poupátko“.

Tu správnou sladkou tečku za celým odpolednem udělaly květiny vyrobené z marcipánu. Malý cukrářský rychlokurz měl velký úspěch.

Byli jsme rádi, že naše pozvání přijala také paní učitelka a žáci SOŠ Na Hrázi. Pod jejich vedením jsme si mohli vyrobit nejrůznější vazby a ozdoby z přírodních materiálů. Za jejich ochotu a trpělivost moc děkujeme.

Podle reakcí návštěvníků se domníváme, že se letošní akce vydařila, a všichni se již těšíme na příští rok.

 

FOTOGALERIE:  1605. KVĚTINOVÁ TRŽNICE