OKRESNÍ KOLO DĚJEPISNÉ OLYMPIÁDY

Dne 16. ledna 2020 proběhlo na 11. ZŠ okresní kolo Dějepisné olympiády. V kvalitní konkurenci nejlepších řešitelů okresu se naše žákyně Karolína Biolková z 9.A umístila na  9. místě a ziskem 63 bodů si otevřela naději postupu do krajského kola soutěže.

Děkujeme Karolíně za vzornou reprezentaci školy a přejeme mnoho úspěchů v dalších soutěžích.

Mgr. Eva Srostlíková