POZOR!!! VELMI DŮLEŽITÉ!!!

Prosíme rodiče (zákonné zástupce) žáků, jejichž prospěch je téměř nedostatečný, aby se zkontaktovali s vyučujícími daných předmětů nejpozději do 10.května.