SPORTUJ VE ŠKOLE projekt

vždy ve STŘEDU

13:00 – 13:45 h.     2. a 3. ročník

13:45 – 14:30 h.     4. a 5. ročník

 

Naše škola byla pro školní rok 2018/2019 zařazena mezi projektové školy MŠMT. 

SPORTUJ VE ŠKOLE je projekt, kterým chce ministerstvo přivést mladší žáky k pohybu a zdravějšímu životnímu stylu. Využívat budeme tělocvičnu školy i školní hřiště.

Účast žáka je bezplatná, pedagogický doprovod i dozor je zajištěn. 

Nutná pravidelná docházka!

Věříme, že tato nabídka zaujme a bude naplněna kapacita.