RENARKON NA NAŠÍ ŠKOLE

renarkon

 

„Buď OK“ to je název akreditovaného preventivního programu Centra primární prevence Renarkon. S Renarkonem spolupracujeme zdárně již několik let
a rovněž v letošním školním roce proběhly v třídách naší školy odborné interaktivní přednášky zaměřené na prevenci socio-patologických jevů a rovněž přednášky týkající se vztahových problémů ve třídách. Děkuji všem lektorům za profesionální přístup, vedení školy děkuji za umožnění běhu tohoto preventivního programu na naší škole a Vám rodičům děkuji za zafinancování těchto přednášek vašim dětem. Budeme se těšit na další spolupráci se společností Renarkon v následujících školních letech.

                                                                                                                                                                                                        Mgr. David Řeháček.