ŠJ – ODHLÁŠKY, VRÁCENÍ PENĚZ A ČIPŮ atd.

POSLEDNÍ MOŽNOST ODHLÁŠEK V MĚSÍCI ČERVNU JE 18.6.2024 DO 8:00 h.

 Po této době již nelze strávníka odhlásit. Pokud žák onemocní, mohou si rodiče vyzvednout oběd do jídlonosiče.

 

VRÁCENÍ PENĚZ ZA ODHLÁŠKY

Hotovost   19.6.2024  a  20.6.2024   

 7:30 – 9:00 h    11:00 – 13:00 h

Banka   – peníze budou vráceny na účet

 

VRÁCENÍ ČIPŮ (strávníci končící stravování)

19.6.2024  a  20.6.2024         

7:30 – 9:00 h    11:00 – 13:00 h

Přijímáme pouze funkční a nepoškozené čipy

 

Od 24.6.2024 nevaříme