ŠKOLNÍ DRUŽINA – INFORMACE

AKTUÁLNĚ:

ROZŠÍŘENÉ PODMÍNKY OD OSVOBOZENÍ OD ÚPLATY

Vážení rodiče,

s platností od 1. 9. 2024 se rozšiřují podmínky pro osvobození od úhrady úplaty v případě, že účastníkovi nebo jeho zákonnému zástupci náleží nárok na příspěvek na dítě podle zákona o státní sociální podpoře.

Jak postupovat:

  • Kontaktujte vedoucí vychovatelku, která Vám vydá potřebný formulář.
  • Po vyplnění odevzdáte zpět vedoucí vychovatelce a přiložíte dokument vydaný příslušným úřadem o pobírání přídavku na dítě.
  • Následně budete vyzváni vedoucí vychovatelkou, ať osobně do 20. října, 20. ledna a 20. dubna podepíšete čestné prohlášení, že nadále pobíráte příspěvek na dítě.

V případě, že budete chtít výše uvedené, prosím, využijte uvedených kontaktů.

Děkuji a budu se těšit na spolupráci.

S pozdravem

Jiřina Bujnošková

vedoucí vychovatelka

Tel.: 736 200 952

Email: jirina.bujnoskova@5zsfm.cz

 

V případě potřeby jsem k dispozici na tel.: 736 200 952  nebo e-mailu: jirina.bujnoskova@5zsfm.cz  

Jiřina Bujnošková

vedoucí vychovatelka