ŠKOLNÍ JÍDELNA – INFORMACE

POSLEDNÍ MOŽNOST ODHLÁŠEK V MĚSÍCI ČERVNU JE 18.6.2024 DO 8:00 h.

 Po této době již nelze strávníka odhlásit. Pokud žák onemocní, mohou si rodiče vyzvednout oběd do jídlonosiče.

 

VRÁCENÍ PENĚZ ZA ODHLÁŠKY

Hotovost   19.6.2024  a  20.6.2024   

 7:30 – 9:00 h    11:00 – 13:00 h

Banka   – peníze budou vráceny na účet

 

VRÁCENÍ ČIPŮ (strávníci končící stravování)

19.6.2024  a  20.6.2024         

7:30 – 9:00 h    11:00 – 13:00 h

Přijímáme pouze funkční a nepoškozené čipy

Od 24.6.2024 nevaříme

 

 

HLEDÁME KUCHAŘKU

 

Výdej obědů do jídlonosičů pouze v čase 11:00-11:15 h.!

Mimo tuto dobu nebude umožněn vstup do budovy školy!

Cena stravy od 1. 1. 2024

7 – 10 let ………. 29,-

11 – 14 let ……… 31,-

15 a více let……. 34,-

Informace školní jídelny o platbách inkasem

 

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

  1. Platba za stravování je prováděna formou zálohové platby předem na daný měsíc bez ohledu na to, zda žák obědy odebere nebo neodebere. Přeplatek za neodebrané obědy bude automaticky převeden do následujícího měsíce. V případě vzniku přeplatku v daném měsíci uhradíte o tuto částku méně v měsíci následujícím. Na konci každého účetního období pak bude přeplatek vrácen.
  2. Platba za daný měsíc musí být uhrazena nejpozději do 10. dne v daném měsíci.
  3. Pokud se inkaso k tomuto dni v měsíci nestáhne, není možno platbu stahovat dodatečně a žák pak bude do konce měsíce bez možnosti stravování. To i v případě, že se změní způsob výuky z důvodu nařízení vlády.
  4. Následovat bude zrušení možnosti platby inkasem do následující platby, která již však proběhne v hotovosti.
  5. Žáci distanční výuky mají automaticky všechny obědy odhlášeny a žáci, kteří se účastní výuky ve škole, budou mít obědy přihlášeny.
  6. Každý strávník je povinen si obědy sám přihlašovat nebo odhlašovat, podle toho jaké výuky se účastní.

 

POČÍTAČOVÝ SYSTÉM ŠKOLNÍ JÍDELNY NEUMOŽŇUJE JINÝ ZPŮSOB ŘEŠENÍ!!

Neuhrazená inkasní platba za stravu v lednu 2021 musí být doplacena nejpozději do 21.1.2021.

Pokud se tak nestane, bude strávník automaticky vyřazen z možnosti stravování po zbytek tohoto měsíce. Opětovné přihlášení ke stravování bude pak možné pouze po platbě v hotovosti (v době k tomu určené).

 

Děkujeme za pochopení

číslo účtu 2254225444/5500.

PROVOZNÍ HODINY POKLADNY ŠKOLNÍ JÍDELNY: pondělí až pátek od 11:00 – 13:45 h.

 

VÝDEJ OBĚDŮ:

do jídlonosičů :           11:00-11:15 h.

žáci a zaměstnanci:    11:15 – 14:00 h.

ŠJ – OPATŘENÍ PRO VÝDEJ DO JÍDLONOSIČŮ A VSTUP CIZÍCH STRÁVNÍKŮ DO BUDOVY ŠKOLNÍ JÍDELNY