ZŠ – SOUHRNNÉ INFORMACE PRO VŠECHNY

INFORMACE PRŮBĚŽNĚ AKTUALIZUJEME !!! 

 • POZOR! POZOR! POZOR!

  Od 1.11.2018 z důvodu organizační změny budou tréningy BMV “ BESKYĎÁČKU “ v těchto časech následovně: 

  1.třídy  12:45 – 13:45h.

  2. – 5. třídy   13:45 – 14:45h.

 

 • Na třídních schůzkách 27.11.2018 proběhne na žádost MAGISTRÁTU MĚSTA F-M – ANKETA V ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH

 

 • SPORTUJ VE ŠKOLE projekt ( v minulosti pod názvem HODINA POHYBU NAVÍC )
  vždy ve STŘEDU13:00 – 13:45 h.     2. a 3. ročník13:45 – 14:30 h.     4. a 5. ročník

  V tělocvičně budovy “ D “ ( dveře č. 119 ).

  Naše škola byla pro školní rok 2018/2019 zařazena mezi projektové školy MŠMT.

  SPORTUJ VE ŠKOLE je projekt, kterým chce ministerstvo přivést mladší žáky k pohybu a zdravějšímu životnímu stylu. Využívat budeme tělocvičnu školy i školní hřiště.

  Účast žáka je bezplatná, pedagogický doprovod i dozor je zajištěn.

  Nutná pravidelná docházka!

  Věříme, že tato nabídka zaujme a bude naplněna kapacita.

 

 • GYMNASTIKA: Z důvodu nemoci vyučující Mgr. Vondrákové není v silách školy momentálně realizovat tento kroužek.

 

 • STOLNÍ TENIS: Ve spolupráci s tenisovým oddílem bude zahájen od 10.10. kroužek pro žáky 2.stupně naší školy.