ZŠ – SOUHRNNÉ INFORMACE PRO VŠECHNY

INFORMACE PRŮBĚŽNĚ AKTUALIZUJEME !!! 

 

  • 23.1.2019 – NENÍ KROUŽEK FLORBALU!!!

 

  • V současné době se SPORTOVNÍ GYMNASTIKA z důvodu dlouhodobé nemoci vyučující nekoná!Děkujeme za pochopení

 

  • Od 1.11.2018 z důvodu organizační změny budou tréningy BMV “ BESKYĎÁČKU “ v těchto časech následovně: 1.třídy  12:45 – 13:45h., 2. – 5. třídy   13:45 – 14:45h.

 

  • SPORTUJ VE ŠKOLE projekt ( v minulosti pod názvem HODINA POHYBU NAVÍC )
    vždy ve STŘEDU13:00 – 13:45 h.     2. a 3. ročník13:45 – 14:30 h.     4. a 5. ročník. V tělocvičně budovy “ D “ ( dveře č. 119 ).Naše škola byla pro školní rok 2018/2019 zařazena mezi projektové školy MŠMT.SPORTUJ VE ŠKOLE je projekt, kterým chce ministerstvo přivést mladší žáky k pohybu a zdravějšímu životnímu stylu. Využívat budeme tělocvičnu školy i školní hřiště.Účast žáka je bezplatná, pedagogický doprovod i dozor je zajištěn.Nutná pravidelná docházka!Věříme, že tato nabídka zaujme a bude naplněna kapacita.

 

  • GYMNASTIKA: Z důvodu nemoci vyučující Mgr. Vondrákové není v silách školy momentálně realizovat tento kroužek.

 

  • STOLNÍ TENIS: Ve spolupráci s tenisovým oddílem bude zahájen od 10.10. kroužek pro žáky 2.stupně naší školy.

 

 ..