ZŠ – SOUHRNNÉ INFORMACE PRO VŠECHNY

INFORMACE PRŮBĚŽNĚ AKTUALIZUJEME !!! 

NA WEB VODÁCKÝ DEN 2019

ZAHR. SLAVNOST OBR

  • V současné době se SPORTOVNÍ GYMNASTIKA z důvodu dlouhodobé nemoci vyučující nekoná! Děkujeme za pochopení

 

  • STOLNÍ TENIS: Ve spolupráci s tenisovým oddílem bude zahájen od 10.10. kroužek pro žáky 2.stupně naší školy.