3.D – SNĚHULÁCI PRO AFRIKU

Třída 3.D přispěla do benefiční akce Sněhuláci pro Afriku a tím pomohla dětem v Africe .
Svým příspěvkem přispěla na nákup kol pro děti z  africké Gambie – aby se mohly jednodušeji
dopravit do škol. 
Příspěvek byl věnován z peněz, které jsme získali za sběr papíru – částka činila 230Kč.
SNĚHULÁCI PRO AFRIKU