Anglický jazyk – Mgr. A. Beňová

DUMy je možno vyžádat na emailové adrese: abenova@seznam.cz

 

0241 – Life Stages – minulý čas 0277 – Revision – Tenses
0242 – The Weekend – minulý čas 0278 – Revision – Making questions
0243 – Months and Dates – řadové číslovky 0279 – Revision – Mr X – past tense
0244 – Weather – slovní zásoba 0280 – Revision – Made of
0245 – My Family – slovní zásoba – mluvení 0281 – Revision – Question tags
0246 – Phrasal Verbs 0282 – Revision – Past tense simple
0247 – Weather Forecast – mluvení 0283 – Revision – Adjectives
0248 – Present Tense Simple – question 0284 – Revision – Food
0249 – Likes and Dislikes – vyjadřování názoru 0285 – Revision – If clauses
0250 – Halloween – reálie 0286 – Revision – Britain
0251 – Present Tenses – rozlišení 0287 – Revision – Agreeing
0252 – Clothes – slovní zásoba 0288 – Revision – Giving News
0253 – Irregular Verbs – part 1 0289 – Revision – The World Superlatives
0254 – Shopping – konverzace 0290 – Revision – At the Shop
0255 – Irregular verbs – part 2 0291 – Revision – Basic Prepositions
0256 – Thanksgiving Day – reálie 0292 – Revision – Basic Verbs
0257 – Our Pets – slovní zásoba – konverzace 0293 – Revision – Future Tense
0258 – Personal Pronouns – tvary osobních zájmen 0294 – Revision – Past Tense – to be
0259 – Some vs Any 0295 – Revision – Prepositions in General
0260 – Materials – slovní zásoba 0296 – Revision – Problems – Requests
0261 – Question Words 0297 – Revison – Questions
0262 – Basic Questions – slovosled otázky 0298 – Revision – Word Order
0263 – Made of 0299 – Revision – Story Telling
0264 – Question Tags 0300 – Revision – Questionnaire
0265 – Past Tense Continuous 0301 – Revision – Question in the Past
0266 – Countable Nouns 0302 – Revision – Basic Irregular Verbs
0267 – Food – slovní zásoba 0303 – Revision – Winter Activities
0268 – Adjectives – slovní zásoba 0304 – Revision – House or Flat
0269 – Articles 0305 – Revision – Healthy Diet
0270 – If Clauses 0306 – Revision – Sport
0271 – Comparatives and Superlatives 0307 – Revision – Time at School
0272 – Britain – reálie 0308 – Revision – Expressing Opinions
0273 – Giving News and Responding – konverzace 0309 – Revision – At the Doctor´s
0274 – The World Superlatives 0310 – Revision – St Valentine´s Day
0275 – Let´s Go Shopping 0311 – Revision – Nature
0276 – At the Shop – konverzace 0312 – Revision – London