DUMy

Základní škola a mateřská škola Frýdek-Místek, El. Krásnohorské 2254, se zapojila do projeku „EU peníze školám“, který je financován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK). Jeho cílem je zlepšení podmínek vzdělávání na základních školách. Součástí tohoto projektu byla i tvorba digitálních učebních materiálů (DUM) pedagogy naší školy. Výstupy z tohoto projektu naleznete níže. Většina DUM je vytvořena v programech Microsoft Office nebo uložena jako PDF. V některých případech je vložen pouze název DUM z důvodu nevhodnosti veřejného sdílení (testy, písemky atd.). Pedagogičtí pracovníci mají možnost si tyto DUM vyžádat na emailových adresách uvedených pod každým předmětem.

 

1.stupeň

Český jazyk – 3.ročník

Český jazyk – 4.ročník

Hudební výchova

Matematika – 5.ročník

Prvouka – 3.ročník

Přírodověda – 4.ročník

Vlastivěda – 4.ročník

Vlastivěda – 5.ročník

 

2.stupeň

Anglický jazyk – Mgr. A. Beňová

Anglický jazyk – Mgr. O. Lahnerová

Fyzika

Chemie

Informační a komunikační technologie

Matematika – Mgr. M. Macháč

Matematika – Mgr. E. Macháčová

Matematika – Mgr. P. Matýsková

Německý jazyk

Pracovní činnosti

Přírodopis – Mgr. M. Macháč

Přírodopis – PaedDr. J. Horký

Výtvarná výchova

Zeměpis