Český jazyk – 4.ročník

DUMy je možno vyžádat na emailových adresách: radka.stasova@seznam.cz, L.Verlikova@seznam.cz, ilonadoudova@seznam.cz

 

0873 – Vojtěch Steklač – Jak jsme se učili slušně nadávat 0883 – Z Kroměříže do Paříže (ČR)
0874 – Vánoční příběh 0884 – Žáček, J. – Gratulanti
0875 – O duhové šupince 0885 – O tom, jak Mach a Šebestová šli s celou třídou do zoologické zahrady
0876 – Jiří Žáček – Příroda a kultura 0886 – Bota jménem Melichar „Aneb neměly by mít naše boty jména?“
0877 – Automobilové závody 0887 – Otakárek fenyklový; Závory
0878 – Časopis 0888 – Cesta do medvědí vesnice
0879 – Knitlová J. – Bota jménem Melichar 0889 – Zvířátková abeceda
0880 – Laudin R. – Hrad Bouzov 0890 – Přijímací zkouška
0881 – Závody loděk 0891 – Nebezpečný sýr – Dobrodružství v Holandsku
0882 – Z Kroměříže do Paříže 0892 – Hoří! Hoří!
0893 – Vyjmenovaná slova 0913 – Vzor PÍSEŇ
0894 – Slova nadřazená 0914 – Vzor KOST
0895 – Slovní druhy 0915 – Vzory podstatných jmen rodu mužského
0896 – Předložky a předpony 0916 – Vzor PÁN
0897 – Slovesa 0917 – Vzor HRAD
0898 – Vyjmenovaná slova po B,L,M 0918 – Vzor MUŽ
0899 – Vyjmenovaná slova po P,S,V,Z 0919 – Vzor STROJ
0900 – Ohebné slovní druhy 0920 – Vzory podstatných jmen rodu mužského – opakování
0901 – Neohebné slovní druhy 0921 – Vzory podstatných jmen – shrnutí
0902 – Podstatná jména 0922 – Vzory podstatných jmen
0903 – Slovesa 0923 – Opakování – vyjmenovaná slova, předložky, slovesa
0904 – Vzory podstatných jmen rodu středního 0924 – Opakování – slovní druhy, podstatná jména, zájmena
0905 – Vzor MĚSTO 0925 – Předpony
0906 – Vzor MOŘE 0926 – Předložky a předpony
0907 – Vzor KUŘE 0927 – Předpony s-, z-, vz-
0908 – Vzor STAVENÍ 0928 – Stavba slova, předpony – shrnutí
0909 – Vzory podstatných jmen rodu středního – opakování 0929 – Vyjmenovaná slova
0910 – Vzory podstatných jmen rodu ženského 0930 – Slovesa – úvod
0911 – Vzor ŽENA 0931 – Slovesa – slovesné kategorie
0912 – Vzor RŮŽE 0932 – Slovesa – opakování
0933 – B. Němcová 0943 – J. Nohavica
0934 – J. Seifert 0944 –
0935 – M. Aleš 0945 – H. Ch. Andersen
0936 – J. V. Sládek 0946 – E. Petiška
0937 – J. Lada 0947 – J. Žáček
0938 – E. Štorch 0948 – M. Švandrlík
0939 – J. K. Rowlingová 0949 – A. Mikulka
0940 – M. Macourek 0950 – J. Werich
0941 – K. Polášek 0951 – Doskočilová, Miler
0942 – D. Defoe 0952 –