Fyzika

DUMy je možno vyžádat na emailové adrese: renata.vaskova@centrum.cz

 

0573 – Tělesa a látky 0623 – Klid a pohyb tělesa
0574 – Vlastnosti látek 0624 – Veličiny pohybu
0575 – Vlastnosti látek – PL 0625 – Magnetické vlastnosti látek
0576 – Fyzikální veličiny 0626 – Výpočet rychlosti
0577 – Stavba látek I. 0627 – Výkon, účinnost
0578 – Stavba látek II. 0628 – Magnetické vlastnosti látek – pokusy
0579 – Atomy a molekuly 0629 – Magnetické vlastnosti látek – PL
0580 – Stavba látek 0630 – Grafy pohybů
0581 – Praktické měření délky 0631 – Magnetické vlastnosti látek II.
0582 – Délka 0632 – Magnetizace
0583 – Převody jednotek délky 0633 – Elektrické pole
0584 – Hmotnost 0634 – Magnetické vlastnosti látek
0585 – Praktické měření hmotnosti 0635 – Teplo
0586 – Převody jednotek času 0636 – Skládání sil
0587 – Hustota 0637 – Atomy a molekuly
0588 – Praktické měření hustoty 0638 – Skládání rovnoběžných sil
0589 – Hustota – výpočet příkladů 0639 – Síla – opakování
0590 – Teplota 0640 – Tepelná výměna
0591 – Teplota – praxe 0641 – Elektrické pole
0592 – Síla 0642 – Skládání sil různého směru
0593 – Prodloužení pružiny v závislosti na působící síle 0643 – Siločáry elektrického pole
0594 – Gravitační síla 0644 – Elektrické pole
0595 – Opakování pojmů 6. ročníku 0645 – Účinky sil
0596 – Newtonovy pohybové zákony 0646 – Objem tělesa
0597 – Tíha tělesa 0647 – Objem tělesa
0598 – Těžiště 0648 – Délka
0599 – Tlak 0649 – Praktické měření objemu
0600 – Pohyb 0650 – Změny skupenství
0601 – Archimedův zákon 0651 – Čas
0602 – Plování těles 0652 – Těžiště
0603 – Pascalův zákon 0653 – Vodič a izolant v elektrickém poli
0604 – Astronomie 0654 – Výroba a rozvod elektrické energie
0605 – Vesmír 0655 – Otáčivé účinky síly
0606 – Vesmír – souhvězdí 0656 – Elektrické pole a náboj
0607 – Vesmír – sluneční soustava 0657 – Elektrický proud
0608 – Meteorologie. Děje v atmosféře 0658 – Otáčivé účinky síly – páka
0609 – Mechanická práce 0659 – Převody jednotek. (součást hodiny na téma Otáčivé účinky síly)
0610 – Vnitřní energie 0660 – Otáčivé účinky síly – kladky
0611 – Mechanická práce 0661 – Elektrické napětí
0612 – Teplo 0662 – Elektrický proud
0613 – Změny skupenství 0663 – Značky a jednotky veličin. (součást hodiny na téma Elektromagnetické záření)
0614 – Elektrická energie a práce 0664 – Převody jednotek objemu, hmotnosti, času a délky
0615 – Kmitání a vlnění 0665 – Elektrické napětí
0616 – Zdroje záření 0666 – Měření elektrického proudu a napětí
0617 – Optika – základní pojmy 0667 – Jednoduchý elektrický obvod
0618 – Odraz světla 0668 – Elektromagnetické záření
0619 – Lom světla 0669 – Výpočet hmotnosti, hustoty a objemu
0620 – Rozklad světla 0670 – Prověrka značky a jednotky. (součást hodiny s tématem Výpočet hustoty)
0621 – Optické přístroje 0671 – Tlak
0622 – Opakování 6.-8. ročníku 0672 – Jaderná energie