Matematika – Mgr. M. Macháč

DUMy je možno vyžádat na emailové adrese: machacm@seznam.cz

 

0373 – Písemná práce č.1 0403 – Celá čísla – sčítání
0374 – Písemná práce č.2 0404 – Celá čísla – odčítání
0375 – Písemná práce č.3 0405 – Celá čísla – sčítání, odčítání
0376 – Písemná práce č.4 0406 – Násobek, dělitel
0377 – Zápis desetinného čísla 0407 – Prvočíslo
0378 – Rozvinutý zápis desetinného čísla 0408 – Rozklad na součin prvočísel
0379 – Desetinný zlomek 0409 – Znaky dělitelnosti I
0380 – Číselná osa 0410 – Znaky dělitelnosti II
0381 – Porovnávání desetinných čísel 0411 – Nejmenší společný násobek
0382 – Zaokrouhlování desetinných čísel 0412 – Největší společný dělitel
0383 – Sčítání desetinných čísel 0413 – Poměr
0384 – Odčítání desetinných čísel 0414 – Úprava poměru
0385 – Násobení čísly 10, 100, … 0415 – Změna, rozdělení v poměru
0386 – Dělení čísly 10, 10, … 0416 – Měřítko
0387 – Násobení čísly 0,1; 0,01; … 0417 – Úměrnost
0388 – Násobení desetinných čísel 0418 – Trojčlenka
0389 – Dělení desetinných čísel I 0419 – Trojúhelník
0390 – Dělení desetinných čísel II 0420 – Druhy trojúhelníků
0391 – Dělení desetinných čísel III 0421 – Výšky trojúhelníku
0392 – Aritmetický průměr 0422 – Těžnice trojúhelníku
0393 – Písemná práce č.1 0423 – Zlomek – pojem, zápis
0394 – Písemná práce č.2 0424 – Zlomek – rozšiřování, krácení
0395 – Písemná práce č.3 0425 – Zlomek – porovnávání
0396 – Písemná práce č.4 0426 – Krychle, kvádr – objem
0397 – Celá čísla 0427 – Krychle, kvádr – povrch
0398 – Celá čísla – abs. hodnota, porovnávání 0428 – Krychle, kvádr – povrch – sl. úlohy
0399 – Celá čísla – sčítání 0429 – Krychle, kvádr – objem – sl. úlohy
0400 – Celá čísla – odčítání 0430 – Úhel a jeho velikost
0401 – Celá čísla – násobení 0431 – Úhel – vedlejší, vrcholový
0402 – Celá čísla – dělení 0432 – Úhel – vnější, vnitřní