Přírodopis

DUMy je možno vyžádat na emailové adrese: machacm@seznam.cz

 

1053 – Laboratorní práce (Nahosemenné) – PL 1063 – Řasy
1054 – Laboratorní práce (Mikroskop) – PL 1064 – Srovnávací test – PL
1055 – Prvoci 1065 – Srovnávací test – PL
1106 – Prvoci – PL 1066 – Stromy
1057 – Laboratorní práce (Prvoci) – PL 1067 – Jednoděložné rostliny
1058 – Laboratorní práce (Žížala) 1068 – Čeledi rostlin – amarylkovité, liliovité
1059 – Laboratorní práce (Žížala) – PL 1069 – Čeledi rostlin – lipnicovité
1060 – Buňka 1070 – Srovnávací test – PL
1061 – FTS a dýchání 1071 – Kapradiny
1062 – Bakterie 1072 – Přesličky, plavuně