Vlastivěda – 4.ročník

DUMy je možno vyžádat na emailové adrese: ilonadoudova@seznam.cz

 

0061 – Jan Lucemburský 0071 – Rudolf II.
0062 – Karel IV. 0072 – Renesance
0063 – Václav IV. a Zigmund 0073 – Třicetiletá válka
0064 – Husitské války I. 0074 – J. Amos Komenský
0065 – Husitské války II. 0075 – Baroko
0066 – Společnost v středověku 0076 – Pobělohorská doba
0067 – České země po husitských válkách 0077 – Marie Terezie
0068 – Jagellonci 0078 – Josef II.
0069 – Gotika 0079 – Země, mapa a světové strany
0070 – Habsburkové na českém trůně 0080 – Globus
0101 – České země v pravěku 0111 – Půda a zemědělství
0102 – Keltové na našem území 0112 – Nerostné bohatství
0103 – Naše vlast – Česká republika 0113 – Průmysl
0104 – Kraje a krajská města 0114 – Chraňme přírodu
0105 – Demokratický český stát 0115 – Cestujeme po naší vlasti I.
0106 – Státní symboly 0116 – Cestujeme po naší vlasti II.
0107 – Povrch ČR 0117 – Náš kraj
0108 – Česká pohoří 0118 – Velká Morava
0109 – Vodstvo ČR I. 0119 – Vznik českého státu
0110 – Vodstvo ČR II. 0120 – Vláda Přemyslovců