Vlastivěda – 5.ročník

DUMy je možno vyžádat na emailových adresách: ondrackova.zs@seznam.cz, stotkova@seznam.cz, minksova@tiscali.cz, ilonadoudova@seznam.cz

 

0161 – Polsko, Slovensko 0171 – Evropa II. – rébusy
0162 – Rakousko, Německo 0172 – Švédské království
0163 – Španělsko, Portugalsko 0173 – Finsko, Norské království
0164 – Velká Británie a Severní Irsko 0174 – Italská republika
0165 – Irsko 0175 – Řecká republika
0166 – Francie 0176 – Bulharsko, Rumunsko
0167 – Evropa I. – opakování 0177 – Státy bývalé Jugoslávie I.
0168 – Belgie, Lucemburské velkovévodství 0178 – Státy bývalé Jugoslávie II.
0169 – Nizozemské království 0179 – Rusko
0170 – Dánské království 0180 – Evropa II. – opakování
0953 – Poloha Evropy 0963 – J.A.Komenský
0954 – Slané vody Evropy 0964 – Osvícenství
0955 – Povrch Evropy 0965 – Život na vesnici
0956 – Sladké vody Evropy 0966 – První světová válka
0957 – Podnebí 0967 – Národní obrození
0958 – Evropa- rostliny 0968 – Revol. Rok 1848
0959 – EU 0969 – První čs. republika
0960 – Doba pobělohorská 0970 – Hospodářství Evropy
0961 – Baroko 0971 – Osvícenští panovníci
0962 – Ve školních lavicích 0972 – Druhá světová válka