Zeměpis

DUMy je možno vyžádat na emailových adresách: sykorovamarie@seznam.cz, rehacek.d@seznam.cz

 

0733 – Sluneční soustava 0773 – Rusko
0734 – Čas na Zemi 0774 – Ukrajina
0735 – Zemětřesení 0775 – Itálie
0736 – Sopečná činnost 0776 – Státy bývalé Jugoslávie
0737 – Působení vody 0777 – Španělsko
0738 – Atmosféra 0778 – Island
0739 – Podnebí 0779 – Malé státy jižní Evropy
0740 – Hydrosféra 0780 – Řecko
0741 – Pedosféra 0781 – SRN
0742 – Biosféra 0782 – Rakousko
0743 – Zeměpisná síť 0783 – Švýcarsko
0744 – Pohyby Země 0784 – Švýcarsko
0745 – Rozdělení map 0785 – Polsko, Slovensko, Maďarsko
0746 – Tvorba map 0786 – Opakování – doplňování
0747 – Měřítko mapy 0787 – Opakování Evropy
0748 – Glóbus 0788 – Opakování-práce s atlasem
0749 – Zatmění 0789 – Sídla
0750 – Zvířetníková souhvězdí 0790 – Státy a jejich seskupení 1.
0751 – Vesmír 0791 – Státy a jejich seskupení 2.
0752 – Měsíc 0792 – Zemědělství
0753 – Přírodní krajiny Ameriky 0793 – Obyvatelstvo ČR
0754 – Obyvatelstvo Ameriky 0794 – Půdy ČR
0755 – Brazílie 0795 – Obyvatelstvo ČR – opakování
0756 – Zajímavosti Ameriky 0796 – Praha
0757 – Amazonie 0797 – Moravskoslezský kraj
0758 – Fauna a Flóra Amazonie 0798 – Kvarteto kraje ČR
0759 – Obyvatelstvo Asie 0799 – Plzeňský kraj
0760 – Osmitisícovky 0800 – České Švýcarsko
0761 – Asie-povrch, vodstvo 0801 – Liberecký kraj
0762 – Asie-přírodní krajiny 0802 – Pardubický kraj
0763 – Těžba ropy 0803 – Vysočina
0764 – Indie 0804 – Jihomoravský kraj
0765 – JZ Asie 0805 – Moravský kras
0766 – Povrch a členitost Ameriky 0806 – Povrch ČR
0767 – Panamský průplav 0807 – Nerostné suroviny ČR
0768 – Kanada 0808 – Přehradní nádrže v ČR
0769 – Grónsko 0809 – Přehradní nádrže v MSL kraji
0770 – Světové hospodářství 0810 – Strojírenský průmysl
0771 – Afrika 0811 – Energetický průmysl
0772 – Afrika – PL 0812 – Hutnictví v ČR