Novinky

Vážení rodiče, vzhledem k uzavření škol od 11.3.2020 a tím i zrušení provozu školní družiny ředitel školy rozhodl o prominutí úplaty za měsíce duben 2020, květen 2020 a červen 2020. Finanční částku u dětí, které školní družinu v následujícím školním roce: BUDOU navštěvovat, převedeme na úhradu úplaty za vzdělání v měsíci září 2020,... » pokračovat

Dobrý den, od 7. třídy je povinně vyučován druhý cizí jazyk – nabízíme ruský a německý jazyk. Výuka bude probíhat v rozsahu 2 hodin týdně od 7. do 9.ročníku, tedy do ukončení základní školní docházky. Po kliknutí na odkaz uvedený níže, se dostanete do krátkého dotazníku, kde si jeden z těchto jazyků vyberete. Termín... » pokračovat

PODMÍNKY PRO STRAVOVÁNÍ  ŽÁKŮ 1.STUPNĚ ZŠ V OBDOBÍ OD 25.5.2020-30.6.2020   Stravovat se mohou pouze žáci 1. stupně, kteří budou navštěvovat školu od 25.5.2020. Povinností zákonného zástupce je přihlášení každého žáka, který se chce stravovat: 1)V případě platby inkasem – telefonicky na tel. č. 558 604 256 u p. Hillové v době prodeje stravenek. 2)Platba... » pokračovat

MŠ LÍSKOVECKÁ MÁ V DOBĚ HLAVNÍ LETNÍCH PRÁZDNIN OTEVŘENO:  od 27. 7.  – 21. 8. 2020  Rodiče, kteří mají zájem o umístění svého dítěte do prázdninového provozu žádáme, aby tuto skutečnost nahlásili v MŠ. Doporučujeme telefonicky na 734258516, nebo osobně i mailem na adrese msliskovecka@email.cz.  MŠ bude mít omezený provoz ve 2 třídách.  Rodiče, kteří potřebují umístit dítě do... » pokračovat

MŠ – PROMINUTÍ ÚPLATY

Žádáme rodiče, jejichž děti do konce června nenastoupí do MŠ, nebo jen v měsíci květnu, aby si podali níže přiloženou Žádost o prominutí úplaty za předškolní vzdělávání.  Vyplněnou žádost prosím odevzdejte v nejkratším termínu do třídy MŠ, nebo k rukám vedoucí stravování paní Hany Besedové. Prominutí úplaty -žádost ( rozklikněte... » pokračovat

INFORMACE K VZDĚLÁVÁNÍ od 25.5.2020 ( rozklikněte zde) Vážení rodiče, dobrovolné prezenční vzdělávání našich žáků začne 25. května 2020.  Složení školních  skupin bude po nejvýše 15 žácích  s jedním přiděleným pedagogem  a jedním vychovatelem. Skupiny budou stanoveny předem a budou neměnné do 30. června 2020. Z toho důvodu je nutné,... » pokračovat